Links

Pand/groep/bewoner < > gevraagd/geboden

Zou je graag aansluiten bij een initiatiefgroep die bezig is om een wooncoöperatie op te zetten? Of ben je initiatiefnemer en zoek je mensen die mee willen gaan doen?

Servicepunt Anders wonen anders leven

Op het servicepunt ‘Anders wonen anders leven’ van Omslag is een webpagina met ‘Advertenties en oproepen van en voor mensen die duurzaam willen leven’. En in de Nieuwsbrief Anders wonen anders leven van Omslag staan soms nog extra oproepen en advertenties.

Woongroepnet

Ook is er Woongroepnet van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO).

Woonkaart
www.lifestylerenting.nl
Lifestyle Renting is een platform voor mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om samen met anderen te wonen. Op de woonkaart zijn bestaande en nieuwe mogelijkheden van wooncollectieven te zien. De woonkaart maakt het mogelijk mensen met dezelfde woonbehoefte bij elkaar te brengen.

Wikaza
www.wikaza.nl
Wikaza is een (enigszins gedateerd?) platform waar zowel particulieren als professionals zich kunnen organiseren om tot een op-maat bouwinitiatief te komen.

 

Organisaties

Amsterdams Steunpunt Wonen
www.steunpuntwonen.nl
Het ASW ondersteunt en inspireert bewoners en bewonersorganisaties in de regio’s Amsterdam en Leiden. Zij werkt samen met bewoners aan onderwerpen m.b.t. huren en wonen, de wijk en energiebesparing en duurzaamheid.

WBVG
www.wbvg.nl
De Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) zet zich al decennialang in voor collectief wonen in zelfbeheer. Zij is daarmee een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen.

Woonbond
www.woonbond.nl
De stem van hurend Nederland. De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. Zij staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Aedes
www.aedesnet.nl
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties en maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties hun werk kunnen doen. Daarom behartigt Aedes de belangen van woningcorporaties in onder andere Den Haag en Brussel.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
www.lsabewoners.nl
De leden van het LSA zijn bewonersgroepen. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen
www.lvgo.nl
De LVGO is de landelijke belangenbehartiger voor het gemeenschappelijk wonen van Ouderen.

Landelijke Vereniging Centraal Wonen
www.lvcw.nl
Centraal Wonen (of ‘co-housing’) is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. Van bewoners wordt verwacht dat zij zelfredzaam zijn en sociaal betrokken.
Het verenigingssecretariaat fungeert als algemeen informatiepunt. Het LCVW houdt zich bezig met belangenbehartiging bij de overheid, woningcorporaties en andere instanties. Voor leden van de LVCW worden af en toe themadagen georganiseerd en een paar keer per jaar is er een algemene ledenvergadering op één van de aangesloten projecten.

Omslag
www.omslag.nl
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Op de website van Omslag’s Servicepunt Anders Wonen Anders Leven is veel informatie bijeengebracht over woon-werkprojecten, leefgemeenschappen en andere vormen van centraal- en collectief wonen. Het Servicepunt is te bezoeken op vrijdagmiddag van 14:00-17:00.

OpMaat
www.opmaat.nl
OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart aan woningcorporaties en projectontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, contracten en trainingen.

Platform 31
www.platform31.nl
Platform31 is de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Eén van hun kennisdossiers betreft de wooncoöperatie.

Vannimwegen
www.vannimwegen.nl
Vannimwegen-adviseurs zijn specialist in vastgoed, organisatie of communicatie. Ze zijn interimmanager, ontwikkelaar, begeleider, klankbord, coach, onderzoeker en kwartiermaker voor bestuurders, directeuren en managers. Ze werken voor een breed publiek domein (ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties).