Banner Cooplink en Platform31

Geachte mevrouw ,


Met regelmaat krijgen we een telefoontje van de pers, de overheid of een onderzoeksinstantie: Hoeveel collectieve woonvormen zijn er in Nederland? Hoeveel wooneenheden en/of bewoners tellen ze? Waar bevinden ze zich?

U kunt ons helpen dat inzicht te verschaffen. 'Ons' is in dit geval Cooplink, Platform31 en Aedes. Wij doen gezamenlijk onderzoek naar de aantallen collectieve woonvormen in het bezit van woningcorporaties.

Vriendelijk én nadrukkelijk vragen wij u nog eens om onze enquête in te vullen. Graag ontvangen wij uw antwoorden vóór 17 september. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, wilt u deze dan doorsturen naar de collega die dit wél kan oppakken?

Hartelijk dank voor uw hulp.
Met een vriendelijke groet,

Trevor James
Voorzitter Cooplink
Frank Wassenberg
Senior projectleider Platform31
--- PS ---
Onder collectieve woonvormen verstaan wij projecten waarbij er een bewonersvereniging is én een vorm van collectiviteit in het wonen. Voorbeelden zijn Centraal Wonen-projecten, zelfbeheer door bewonersverenigingen, woongroepen (bijvoorbeeld jongeren/starters, senioren of etnische groepen) en woon- en leefgemeenschappen.
facebook twitter instagram 
MailPoet