Banner Cooplink en Platform31

Geachte heer ,


Beheert uw corporatie collectieve woonvormen? Uw antwoord is waardevol voor ons, ook als het antwoord een simpel 'nee' is.

Cooplink, Platform31 en Aedes doen gezamenlijk onderzoek naar de aantallen collectieve woonvormen in het bezit van woningcorporaties. U heeft wellicht van één van deze partijen eerder een verzoek tot het invullen van een enquête ontvangen. Een antwoord hebben wij echter nog niet ontvangen.

Uw antwoord helpt ons om overheid, onderzoeksinstanties en pers juist te informeren over wooncollectieven in Nederland. Betrouwbare data zijn cruciaal, daarom herhalen wij zo nadrukkelijk het verzoek om de enquête in te vullen.

Mogen wij rekenen op een reactie? Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, stuurt u deze dan door naar de collega die dit wél kan oppakken?

Hartelijk dank voor uw hulp.
Met een vriendelijke groet,

Trevor James
Voorzitter Cooplink
Frank Wassenberg
Senior projectleider Platform31
--- PS ---
Onder collectieve woonvormen verstaan wij projecten waarbij er een bewonersvereniging is én een vorm van collectiviteit in het wonen. Voorbeelden zijn Centraal Wonen-projecten, zelfbeheer door bewonersverenigingen, woongroepen (bijvoorbeeld jongeren/starters, senioren of etnische groepen) en woon- en leefgemeenschappen.
facebook twitter instagram 
MailPoet