Uitspraak Autoriteit Woningcorporaties klacht woco Finsterwolde

De Autoriteit Woningcorporaties (AW), het orgaan vanuit de overheid dat toezicht houdt op de woningcorporaties, heeft Wooncoöperatie Finsterwolde (in oprichting) gelijk gegeven. Hun verhuurder Acantus had € 5000,- ter beschikking moeten stellen zodat de bewoners een wooncoöperatieplan kunnen opstellen.
Wooncoöperatie Finsterwolde, dat een van de koplopers was in het landelijke experimentenprogramma ter stimulering van wooncoöperaties, kreeg afgelopen zomer een opzeggingsbrief van hun verhuurder Acantus. Die ziet geen brood meer in het bewonersinitiatief dat de sloop van 22 sociale huurwoningen wil voorkomen om ze te behouden voor het dorp Finsterwolde in Oost-Groningen. De bewoners willen de woningen als wooncoöperatie in eigen beheer nemen.

Verhuurder had bewonersinitiatief moeten aanmelden

Acantus had bij de AW eerder dit jaar melding moeten doen van de plannen van de bewoners om een wooncoöperatie op te richten. Op grond van die melding zouden de woningen voor zes maanden niet verkocht of gesloopt mogen worden. Ook zou de corporatie over de plannen voor overname van deze woningen met de bewoners in gesprek moeten gaan. En Acantus had de initiatiefgroep minimaal € 5000,- ter beschikking moeten stellen om een coöperatieplan op te stellen. Dat alles op basis van nieuwe regels uit de Woningwet 2015.

Bewonersinitiatief dient klacht in bij de AW

Maar Acantus heeft deze melding bij de AW nooit gedaan en stelde ook geen € 5000,- ter beschikking. Wooncoöperatie Finsterwolde diende daar een klacht over in bij de AW. Op 19 oktober deed de AW een voorlopige uitspraak over die klacht. Acantus had de € 5000,- ter beschikking moeten stellen, oordeelde de AW. Acantus kan van de AW een aanwijzing krijgen om dat alsnog te doen, maar Acantus heeft inmiddels aangegeven het bedrag over te zullen maken.

Nog onduidelijkheid over verkoop- en sloopverbod

De AW deed echter geen uitspraak over de termijn van zes maanden geen verkoop of sloop. Het is daarmee nog niet duidelijk per wanneer die zes maanden van kracht zijn geworden. Wooncoöperatie Finsterwolde heeft daarover om duidelijkheid gevraagd van de AW.
Lees meer op de website van de Woonbond.