Cooplink Forums Overheid Gevolgen wet differentiatie overdrachtsbelasting Reageer op: Gevolgen wet differentiatie overdrachtsbelasting

#3537
Rob Visser
Deelnemer

De eis dat een woning op naam van een natuurlijke persoon staat die dit ook als zijn hoofdverblijf opgeeft lijkt mij een erg grove manier om speculatie tegen te gaan als sociale woningbouwwoningen en wooncoöperaties zonder winstoogmerk daarbij dan niet ontzien kunnen worden.

Ik vraag mij daarbij af of alle mogelijke differentiatie in belastingtarieven ook echt tot staatssteunproblemen leiden binnen de Europese wettelijke kaders. In onderstaand rapport kwam ik een paar voorbeelden uit diverse Europese landen tegen waar belastinguitzonderingen voor ‘mutuals’ gelden zonder dat dit door de EU als ongeoorloofde staatssteun gezien wordt:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf

Om vastgoedspeculatie tegen te gaan zou ik liever zien dat er een nog veel hogere overdrachtsbelasting geheven werd, maar dan wel alleen op het verschil tussen de prijs die een eigenaar bij verkoop van een woning bedingt en de prijs die deze bij de aankoop hiervan had betaald (capital gains tax). Dan ontzie je starters en maak je speculeren met waardeontwikkeling minder interessant zonder dat verhuizen wordt ontmoedigd. Daarbij zou een differentiatie van het belastingtarief (split-rate property taxation) voor grondwaardestijgingen en opstalwaardestijging (verkregen met investeringen in woningverbetering) de mogelijkheiden om slapend rijk te worden met het bezit van vastgoed mogelijk nog kunnen temperen zonder transformatie en verduurzaming te ontmoedigen.