Cooplink Forums Rechtsvorm en regelgeving Verantwoordelijkheid innen huren Reageer op: Verantwoordelijkheid innen huren

#4904
Bernard
Moderator

Dag Maria,

Het maakt verschil of er sprake is van een collectief huurcontract of dat iedereen zijn/haar eigen contract met de corporatie heeft.

Bij een collectief contract is het uitgangspunt dat de groep als collectief verantwoordelijk is voor het opbrengen van de volledige huur. Eventueel zijn aanvullende afspraken te maken voor het geval de woongroep problemen heeft om de woonruimtes verhuurd te krijgen. De corporatie kan dan na verloop van tijd financieel inspringen maar zal in ruil daarvoor ook invloed willen hebben op de toewijzing.

Bij individuele contracten is er meestal sprake van een aanvullende overeenkomst tussen de corporatie en de woongroep waarin is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de woongroep heeft. Heeft de woongroep recht van coöptatie (mag de groep zelf nieuwe bewoners kiezen), dan stelt de corporatie zich vaak op het standpunt dat de groep ook een verantwoordelijkheid heeft in een eventuele huurderving. Immers, als de groep de woonruimte niet efficiënt weer laat bewonen, is dat de groep aan te rekenen, aldus de corporatie.

In de praktijk zie je nog wel eens oplossingen in de trant van: de eerste twee maanden huurderving zijn voor de groep, daarna vangt de corporatie de huurderving op. Andersom komt ook voor: de eerste twee maanden zijn voor de corporatie, alles daarna moet de groep opvangen.

Bij huurincasso is het niet veel anders. Wanneer is afgesproken dat de groep de huren int, heeft zij vaak ook de verantwoordelijkheid voor huurachterstanden. Bij een collectief contract is dat vanzelfsprekend; bij individuele contracten is dat uitzonderlijk. Bij collectieve contracten is het aan de groep om een gedegen incassoprocedure te hanteren.