Cooplink Forums Oprichting en financiering Hoe bereken ik de huurprijs? Reageer op: Hoe bereken ik de huurprijs?

#5102
Mickey Steijaert
Deelnemer

Hoi,

Ik werk samen met Joep en heb samen met hem het excel model van Finance Ideas ingevuld om een schatting te kunnen maken van de benodigde huurprijs om het project financieel mogelijk te maken. We hebben hier nog een vraag over.

We hebben de belangrijkste parameters (stichtingskosten, onderhouds- en beheerkosten, inbreng extern vermogen) ingevuld, en vragen ons af hoe we een werkbare huurprijs kunnen bepalen. De gestelde huurprijs heeft invloed op de ‘Liquide middelen ultimo’ in het tabblad ‘Prognose kasstromen’. We vragen ons af wat een goede benchmark hiervoor zou zijn. Is het belangrijk dat de liquide middelen altijd positief zijn, ook in het jaar na stichting? Is het belangrijk om na een x aantal jaar een x bedrag aan liquide middelen te hebben opgespaard? Of is het voldoende als de liquide middelen ultimo na 30 jaar op 0 uitkomen?