Cooplink Forums Rechtsvorm en regelgeving nieuwe wet bestuursaansprakelijkheid Reageer op: nieuwe wet bestuursaansprakelijkheid

#5425
Warren van Hoof
Deelnemer

De wet regelt een aantal zaken. Een groot aantal daarvan worden al gedekt op het moment dat je organisatie oog had voor good governance.

Er van uitgaande dat jullie een stichting of vereniging hebben zijn de volgende punten relevant:
– De WBTR geeft aan dat het belang van de stichting/vereniging voorop moet staan bij het handelen van het bestuur. Hierbij is dus vooral alertheid gewenst van alle betrokkenen. Maar eigenlijk wilde je dit ook al zonder WBTR.
– Daarnaast regelt de wet dat een bestuurder (of meerdere bestuurders/het gehele bestuur) niet mee mag besluiten bij een tegenstrijdig belang. Dit hoef je niet direct in statuten te verwerken (wetgeving gaat hier boven statuten) maar bij een statuutwijziging doe je er verstandig aan om het wel op te nemen zodat iedereen zich hier extra bewust van is. Wanneer een geheel bestuur door tegenstrijdig belang geen besluit kan nemen dient een ALV/RvT/RvC een besluit te nemen. Geen RvT/RvC bij een stichting? dan kan het bestuur alsnog besluiten maar moet dit schriftelijk gemotiveerd worden.
– Er moet bij de eerst volgende statuutwijziging een regeling voor belet of <b>ontstentenis</b> komen. Hiermee geef je aan wie bestuurshandelingen mag verrichten indien het bestuur tijdelijk of blijvend niet meer in staat is om bestuurshandelingen te verrichten. Er kan reden zijn om dit nu al door te voeren, maar daarvoor is het nodig om meer over jullie situatie te weten.
– De wet regelt ook een beperking van het meervoudig stemrecht. Dit betekend dat een bestuurder (of toezichthouder/commissaris) niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere gezamenlijk. Dit moet binnen 5 jaar in de statuten geregeld zijn als dat nu nog niet het geval is.

– Belangrijke voor vrijwilligers in besturen, RvT’s en RvC’s is de verruiming van de aansprakelijkheid bij onbehoordelijke taakvervulling. De personen zijn nu ook individueel aansprakelijk bij onbehoorlijke taakvervulling bij faillissement. Zorg dus voor goede taakverdeling (ook in statuten) omtrent aankoop, financiën, besluitvorming en administratie.

– Er is een verruiming van de mogelijkheid voor ontslag van het bestuur door de rechtbank bij een stichting. Naast handelen in strijd met statuten en wanbeheer kan de rechtbank nu ook bestuurders/toezichthouders/commissarissen van stichtingen ontslaan (als OM of belanghebbende daarom verzoekt) bij: Verwaarlozing taken / ingrijpende wijzigingen omstandigheden / andere zwaarwegende redenen / geen inzage in financiën. In dat geval kan de persoon voor 5 jaar geen bestuur/toezicht rol meer uitoefenen.

– De wet regelt ook nog een One Tier board model, maar de invoering hiervan is uitgesteld. Dit heeft overigens in de meeste gevallen voor bestaande clubs ook geen gevolgen.

Afhankelijk van jullie eigen situatie en of je reeds al statuten hebt kan de wetswijziging dus een reden zijn om nu stappen te zetten. In veel gevallen zal er voor bestaande organisaties niet direct naar aanleiding van deze wetswijziging gehandeld moeten worden. Wel is het eigenlijk in alle situaties slim om eens in de zoveel tijd de zaak te evalueren en te kijken of aanpassing noodzakelijk is. In dat geval geeft de WBTR een aantal extra punten die gelijk meegenomen kunnen worden.