Cooplink Forums Oprichting en financiering Meergeneratie wonen Reageer op: Meergeneratie wonen

#6035
Rob Visser
Deelnemer

Beste Itje,

Het is een woonwens die op veel locaties helaas bestemmingsplantechnisch niet mogelijk is. Splitsing van een boerderijwoning of herbestemming van bijbehorende bedrijfsgebouw(del)en is dan in beginsel niet toegestaan. In sommige gemeentes bestaat er dan nog wel de ambtelijke ruimte en bereidwilligheid om desondanks naar een vergunning toe te werken. Soms past het bijvoorbeeld in zogenaamd pre-mantelzorg beleid om een perceel voor twee huishoudens geschikt te maken.  In andere gemeentes waar het in beginsel niet is toegestaan zal eerst ook nog gepoogd moeten worden om via inspraak of politieke vertegenwoordiging de regelgeving hiertoe aan te laten passen. Het zou best zinvol kunnen zijn om hiermee aan te kloppen bij lokale volksvertegenwoordigers omdat er vermoedelijk wel meer mensen zijn met eenzelfde, op zich zeer legitieme, woonwens en daar ook weer een stijgende trend in lijkt te zitten. Eenvoudiger is het wellicht om op zoek te gaan naar een plekje binnen een gemeente die hier wel al aan mee wil werken. Bijvoorbeeld op de site van erfdelen staan er een aantal genoemd:  http://www.erfdelen.nl/erven-te-koop

Groet, Rob