Buen Vivir

Noord-Holland of Utrecht

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2026

Aantal eenheden:
10

Koop/Huur:
a:1:{i:0;s:0:"";}

Kernwaarden:
- Thuis: Buen Vivir is ons thuis. Waar we primair wonen en tot rust komen. - Onbevooroordeeld en positief: We gaan uit van goede intenties, denken optimistisch en creëren ruimte voor persoonlijke groei. We helpen elkaar met open communicatie en constructieve feedback. We luisteren met nieuwsgierigheid en spannen ons in om mensen binnen en buiten de community te betrekken. - Gemeenschapszin: We zorgen voor elkaar en de omgeving. Onze verbondenheid en saamhorigheid groeit door samen activiteiten te ondernemen en de verantwoordelijkheid te delen voor tuin, dieren, bos en spullen. - Luchtbus: We realiseren dromen door onze krachten te bundelen. Met de inzet van onze creativiteit, positiviteit en samenwerking realiseren we inspirerende projecten en innovaties. - Duurzaamheid: We voelen ons verbonden met de natuur en toekomstige generaties. We maken duurzame keuzes in onze inrichting van gemeenschappelijke ruimtes, overleg- en eigendomsstructuren, energie en voedselvoorziening. We leven binnen de grenzen van de planeet. - Individuele autonomie: We bewaken de balans tussen gedeelde verantwoordelijkheid en individuele vrijheden en autonomie.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Ons ideaal is een stuk land van minstens 4 hectare, op maximaal 1 uur reisafstand van Amsterdam. Gunstig gelegen met het oog op klimaatadaptatie en mogelijke waterspiegelstijging. We streven naar het creëren van 10 afzonderlijke, verplaatsbare woonunits met elk 30-60 m² woonoppervlakte en een gemeenschappelijk (hoofd)gebouw op 1 hectare grond. Het gaat ons echter niet alleen om het wonen, maar ook om het leveren van een bijdrage aan een groene toekomst. Daarom willen we 3 hectare van het land reserveren voor (de creatie van) een voedselbos.

E-mail:
info@buenvivircommunity.eu