Ecoline

Nijmegen

Het Bed in de Wolken wil zich graag vestigen in de regio Nijmegen.

Aantal eenheden:
10

Koop/Huur:
weten we (nog) niet

Kernwaarden:
Ecoline is opgericht vanuit de behoefte om samen te leven met mensen vanuit allerlei verschillende levenslopen. Het doel is om een gemeenschap te starten die bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Om deze diversiteit te waarborgen moet het project beschikbaar zijn en blijven voor mensen die zowel hoog als lager op de sociaal economische ladder staan. Daarom wordt ecoline opgezet zonder winstoogmerk en met het idee om levenslang betaalbaar te kunnen blijven wonen.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Ateliers

E-mail:
Info@ecoline.nu

Website:
Ecoline.nu