Vereniging OngeWoon

Haarlem

Vereniging OngeWoon bewoont een oud schoolgebouw in Haarlem.

Aantal eenheden:
7

Koop/Huur:
weten we (nog) niet

E-mail:
teunbuss@gmail.com