Wondergroen Wonen

Zoekgebied Zuid-Limburg

Burgerinitiatief voor gezamenlijk wonen en leven waarin duurzaamheid, betaalbaarheid, respect voor onze leefomgeving en sociale verbondenheid voorop staan Een wooncollectief waarin duurzaamheid en circulariteit voorop staat met als doel levensloopbestendige woningen te realiseren met gedeelde voorzieningen. We streven naar diversiteit in de bewonersgroep door het realiseren van een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. Betrokkenheid van de bewoners bij elkaar en bij de ruimere leefomgeving, en in balans met de natuur.
Realisatie in:
2027-2031

Aantal eenheden:
15

Type collectief:
huren van je collectief

Kernwaarden:
Sociale verbinding, participatie, duurzaam en betaalbaar wonen en leven

Gedeelde voorzieningen:
Gemeenschappelijke ruimte(n), logeerkamers, wasruimte, tuin, e.d.