Aanmeldformulier voor kennisnetwerk Wooncoöperaties

Graag melden wij ons aan voor het Kennisnetwerk Wooncoöperaties.

Ons initiatief voldoet aan de coöperatieve voorwaarden:

– Ons initiatief is een vereniging òf een stichting òf een coöperatie.
– Ons initiatief heeft een democratische structuur.
– Onze leden/bewoners dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid.
– We wonen in zelfbeheer
– We zijn bereid om kennis te delen.

De volgende gegevens horen bij ons initiatief
(deze komen op de site van het kennisnetwerk te staan):

Vul hier het adres in om het initiatief op de kaart te zetten (je kunt de pin ook handmatig op de precieze plek zetten):

Naam van het initiatief (verplicht)

Straat van het initiatief

Huisnummer van het initiatief

Postcode van het initiatief

Plaats van het initiatief

E-mailadres (verplicht)

Website

Ontstaansjaar

Aantal wooneenheden

Koop en/of huur
KoopHuurKoop&Huur

Eventuele gemeenschappelijke voorzieningen

Kernwaarden