Doe mee!

 

Steeds meer mensen willen een wooncoöperatie oprichten: een vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners vooropstaat. Wooncoöperaties zijn in Nederland vrij nieuw en veel kennis moet nog worden opgedaan om van de wooncoöperatie een daverend succes te maken.

Op deze website kunnen we de kennis en ervaring die er nu al is bundelen en uitwisselen. Doe mee!

 

Wie zijn wij?

  • Het netwerk wordt gevormd door jullie, initiatieven en wooncoöperaties.
    Woningbouwvereniging Gelderland, de Woonbond en het Amsterdams Steunpunt Wonen vinden coöperatief wonen een belangrijke en verrijkende ontwikkeling en hebben daarom het initiatief genomen voor dit netwerk. Zij faciliteren dit netwerk 3 jaar.

 

Wat gaat het netwerk doen?

  • Op deze site en bijbehorende Wiki willen we zo veel mogelijk initiatieven vindbaar maken. Via de Wiki kunnen initiatieven kennis over de wooncoöperatie uitwisselen. Hoe meer initiatieven meedoen en hun kennis delen, hoe meer initiatieven hiervan kunnen profiteren. Meld je dus aan!
  • We willen initiatieven bij elkaar brengen en verbinden. Daarvoor zullen we ook bijeenkomsten organiseren zodat initiatieven hun krachten kunnen bundelen. Lokale bijeenkomsten en ook cursussen en een aantal werkgroepen willen we samen met jullie vorm geven.

 

Voor wie is het Netwerk?

  • Iedere initiatiefgroep die bezig is met opzetten van een wooncoöperatie kan zich aansluiten.
    Ook bestaande wooncoöperaties of initiatieven die zich richten op zelfbeheer van een complex zijn welkom. Het kan gaan om bestaande bouw, nieuwbouw of transformatie van woonruimte.
    Van initiatieven wordt verwacht dat ze een democratische structuur hebben, de leden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en dat ze bereid zijn hun kennis te delen.

 

Om je aan te sluiten klik je op de aanmeldlink. We danken jullie van harte voor jullie medewerking om dit broodnodige netwerk tot stand te brengen.