!Woon

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. Ze zijn er voor huurders, eigenaar-bewoners en het woningzoekenden, met dank aan de gemeente Amsterdam. !WOON heeft geen winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop.

Woonbond

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties. Ze komen op voor de belangen van huurders. Zo heeft de Woonbond een Huurderslijn, waar leden telefonisch advies kunnen vragen, en tientallen brochures over de rechten van huurders.

WBVG

De WBVG (Woningbouwvereniging Gelderland) zet zich in voor collectief wonen in zelfbeheer. Bewonerscollectieven vinden in de WBVG hun eigen woningbouwvereniging, die woningen tegen minimale kosten beheert. Ook helpt de WBVG om woondromen te realiseren met Woonkr8, het samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen.

Platform31

Platform31 ziet de trends in stad en regio. Eén punt van focus is de toekomstbestendige woningmarkt. Platform 31 verbindt beleid, praktijk en wetenschap rond actuele vraagstukken en biedt een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen wil de totstandkoming van woongemeenschappen bevorderen. Daarmee geeft de vereniging ook een impuls aan doelen als bewust omgaan met mens en milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.

Vannimwegen

Vannimwegen is thuis in de wereld waar wonen centraal staat. De adviseurs dagen je uit om je organisatie te maken zoals je het wilt hebben. Ze versterken je in je idealen en geven je alle handvatten mee die je nodig hebt.

BuwH

BuwH staat voor Bouw uw Huurwoning. BuwH helpt initiatiefgroepen een routeplan op te stellen en de stappen te zetten die nodig zijn om hun droom te realiseren. Energieneutraal, circulair, duurzaam, demontabel én betaalbaar.

Bureau Viertel

Bureau Viertel biedt procesbegeleiding aan om bewonersgroepen op weg te helpen. Denk aan advies en korte trainingen en workshops naar behoefte. De aanpak is praktisch en pragmatisch, met snel resultaat.

GEN Nederland | Ecodorpennetwerk

GEN Nederland (Global Ecovillage Network) ondersteunt gemeenschappen die een bewuste, duurzame levensstijl nastreven. Ze delen kennis en ervaringen en bundelen krachten.

NCR Coöperatie Academie

De NCR Coöperatie Academie biedt cursussen voor bestuurders, toezichthouders en raadsleden van coöperaties. Kort, krachtig en in kleine groepen.

The Sociocracy Group

The Sociocracy Group helpt bij de invoering van de sociocratische methode (SKM). Je kunt bij hen terecht voor advies, cursussen en een krachtig netwerk.

Strobouw Nederland

Strobouw Nederland is het centrale aanspreekpunt voor een ieder die geïnteresseerd is in strobouw.