Links

Pand/groep/bewoner < > gevraagd/geboden

Zou je graag aansluiten bij een initiatiefgroep die bezig is om een wooncoöperatie op te zetten? Of ben je initiatiefnemer en zoek je mensen die mee willen gaan doen?

Servicepunt Anders wonen anders leven

Op het servicepunt ‘Anders wonen anders leven’ van Omslag is een webpagina met ‘Advertenties en oproepen van en voor mensen die duurzaam willen leven’. En in de Nieuwsbrief Anders wonen anders leven van Omslag staan soms nog extra oproepen en advertenties.

Woongroepnet

Op Woongroepnet kunnen woongemeenschappen die nieuwe bewoners zoeken en personen en huishoudens die een woongemeenschap zoeken gratis adverteren. Ook kunnen voor woongemeenschappen geschikte panden en locaties worden aangeboden of gezocht.
Woongroep.net wordt beheerd door de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.

Woonkaart
www.lifestylerenting.nl
Lifestyle Renting is een platform voor mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om samen met anderen te wonen. Op de woonkaart zijn bestaande en nieuwe mogelijkheden van wooncollectieven te zien. De woonkaart maakt het mogelijk mensen met dezelfde woonbehoefte bij elkaar te brengen.

Wikaza
www.wikaza.nl
Wikaza is een (enigszins gedateerd?) platform waar zowel particulieren als professionals zich kunnen organiseren om tot een op-maat bouwinitiatief te komen.

 

Organisaties

!WOON
www.wooninfo.nl
!WOON ondersteunt en inspireert bewoners en bewonersorganisaties in de regio’s Amsterdam en Leiden. Zij werkt samen met bewoners aan onderwerpen m.b.t. huren en wonen, de wijk en energiebesparing en duurzaamheid.

WBVG
www.wbvg.nl
De Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) zet zich al decennialang in voor collectief wonen in zelfbeheer. Zij is daarmee een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen.

Woonbond
www.woonbond.nl
De stem van hurend Nederland. De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. Zij staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen
www.gemeenschappelijkwonen.nl
De VGW (voorheen LVCW) is een vereniging van woongemeenschappen, met ruim 70 woongemeenschappen in Nederland als lid.
De vereniging houdt zich bezig met belangenbehartiging bij de overheid, woningbouwcorporaties en andere instanties. Voor lid-woongemeenschappen worden twee of drie keer per jaar een ledenbijeenkomst georganiseerd, bestaande uit een ledenvergadering en een thema-middag rond gemeenschappelijk wonen.

Aedes
www.aedesnet.nl
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties en maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties hun werk kunnen doen. Daarom behartigt Aedes de belangen van woningcorporaties in onder andere Den Haag en Brussel.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
www.lsabewoners.nl
De leden van het LSA zijn bewonersgroepen. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen
www.lvgo.nl
De LVGO is de landelijke belangenbehartiger voor het gemeenschappelijk wonen van Ouderen.

Omslag
www.omslag.nl
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Op de website van Omslag’s Servicepunt Anders Wonen Anders Leven is veel informatie bijeengebracht over woon-werkprojecten, leefgemeenschappen en andere vormen van centraal- en collectief wonen. Het Servicepunt is te bezoeken op vrijdagmiddag van 14:00-17:00.

OpMaat
www.opmaat.nl
OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart aan woningcorporaties en projectontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, contracten en trainingen.

Platform 31
www.platform31.nl
Platform31 is de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Eén van hun kennisdossiers betreft de wooncoöperatie.

Vannimwegen
www.vannimwegen.nl
Vannimwegen-adviseurs zijn specialist in vastgoed, organisatie of communicatie. Ze zijn interimmanager, ontwikkelaar, begeleider, klankbord, coach, onderzoeker en kwartiermaker voor bestuurders, directeuren en managers. Ze werken voor een breed publiek domein (ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties).