Cooplink gaat door als vereniging

Cooplink gaat door als vereniging

In de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink op 16 februari zijn de ruim 25 aanwezige Cooplinkdeelnemers akkoord gegaan met het concept Toekomstplan voor Cooplink. Een team is nu aan de slag om van Cooplink een blijvende vereniging te maken.

Toekomstplan akkoord

Het concept Toekomstplan werd opgesteld door de initiatiefnemers van Cooplink in overleg met de toekomstwerkgroep die na de vorige netwerkbijeenkomst (op 16 juni 2018) van start is gegaan. Het Toekomstplan is het afgelopen jaar naar een aantal subsidieverstrekkers gestuurd in het kader van fondsenwerving. Het plan staat ook aan de basis van een werkplan voor 2019 dat momenteel verder wordt uitgewerkt.

Deelnemers willen bijdragen

Alle deelnemers aan de netwerkbijeenkomst in februari zeiden toe op een bepaalde manier een bijdrage te willen leveren aan de voortzetting van Cooplink. Om de samenwerking te vergemakkelijken, gaat Cooplink werken met software die online samenwerking ondersteunt.

Team Cooplink

Sinds maart jl. is een team vanuit de deelnemende wooncoöperaties en de WBVG, Woonbond, !Woon en VGW aan de slag met het uitwerken van de governance structuur van Cooplink als vereniging, het werkplan voor 2019, relatiebeheer en administratie, verdere fondsenwerving en het uitkiezen van een (online) projectmanagement tool.

Online samenwerking

Cooplink wil online software voor samenwerking (ook wel ‘online projectmanagement platforms’ of ‘collaborative software’  genoemd) gebruiken om samenwerking, kennisontsluiting en besluitvorming te vergemakkelijken. Daarmee wordt het voor de tientallen wooncoöperaties (in oprichting) die in het land actief zijn, werkbaar om mee te doen met Cooplink of een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld via een app die gezamenlijke besluitvorming binnen een gemeenschap faciliteert. Cooplink wil goed toegerust en eigentijds aan de slag. Momenteel is een werkgroep bezig om de beste tool uit te kiezen.

Meedoen?

Ben je met je wooncoöperatie-initiatief deelnemer aan Cooplink? En heb je zin om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van Cooplink? Stuur dan een mailtje naar Cooplink via het contactformulier.

Verslag 16 februari 2019

Het verslag van de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink staat nu online in de Cooplink Wiki.

 

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

 

Geplaatst op: 09 april 2019