Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Initiatieven van wooncoöperaties hebben er baat bij opgenomen te worden in gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken. Dat draagt namelijk bij aan een positieve en serieuze grondhouding van de woningcorporatie tegenover het wooncoöperatie-initiatief.

In 2016 zijn er 631 prestatieafspraken gemaakt over het woonbeleid tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Dit zijn er spectaculair meer dan voorheen en dat is een logisch gevolg van de nieuwe Woningwet die dit min of meer verplicht. Deze prestatieafspraken gaan over zaken als nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid van het corporatie bezit in de betreffende gemeente.

Initiatiefnemers van een wooncoöperatie zijn er zeer bij gebaat als de steun voor zo’n initiatief wordt opgenomen in de prestatieafspraken. Dat gaat het best als één of meer van de genoemde partijen (gemeente, huurdersorganisatie of corporatie) het inbrengt als onderwerp voor de prestatieafspraken. De gemeente kan dat doen door het steunen van een initiatief voor een wooncoöperatie op te nemen in haar gemeentelijke woonvisie. Die wordt geschreven door de wethouder, maar de gemeenteraad beslist er uiteindelijk over. Bij de wethouder of raadsleden kan een initiatief aandacht vragen voor de wens een wooncoöperatie op te richten en de wens uit spreken dat dit ook wordt opgenomen in de woonvisie. Ook een huurdersorganisatie kan het initiatief steunen. Nodig dan bijvoorbeeld de huurdersorganisatie uit om kennis te maken, zodat je de kans krijgt te laten zien hoe goed het idee is. Als zij het omarmen is de kans groter dat steun hiervoor ook opgenomen wordt in de prestatieafspraken.

Deze tip wordt ook gegeven door de Autoriteit woningcorporaties. Zij hebben de taak om initiatieven te registeren als het initiatief zich meldt bij een corporatie. De Aw zal ook de verkoop toetsen op de regels volgens Woningwet. Het is inmiddels duidelijk dat de Aw deze taak heel formeel opvat en niet kijkt naar de kwaliteit van het overleg met de corporatie. Daarom is het ook goed om aan steun voor je initiatief in de prestatieafspraken te werken. Dat maakt het voor een corporatie meer verplicht om het idee met een positieve en serieuze grondhouding te behandelen. Vanaf 1 juli is vrijwel overal  weer overleg over wijzigingen van bestaande of nieuwe prestatieafspraken.

Geplaatst op: 08 juni 2017