De burger volwaardig aan tafel

Volgens socioloog Frans Soeterbroek moet de overheid bewoners weer een serieuze plek aan tafel geven bij gebiedsontwikkeling. Zeker nu in veel steden menig verdichtingsproject op de rol staat. In een vandaag verschenen essay analyseert hij niet alleen wat er fout gaat, maar ook hoe het anders moet. “De overheid kweekt NIMBY-gedrag in grote mate zelf door haar angst voor de burger.”
Hoofdredacteur, Joost Zonneveld schreef deze intro op Gebiedsontwikkeling.nu en vervolgt:

‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’. Dat is de intrigerende titel van het essay dat socioloog en adviseur Frans Soeterbroek schreef. Thema: het belang van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van hun leefomgeving. Hij analyseert hoe de rol van de burger in de afgelopen decennia steeds verder is gemarginaliseerd. Het is een onderwerp dat Soeterbroek al langere tijd bezighoudt maar juist nu actueel is. “Er spelen veel verdichtingsoperaties in onze steden en vanwege de complexiteit daarvan zie ik dat de burger steeds minder betrokken wordt. Ik denk dat dat de verkeerde reactie is. Bewoners van een stad kunnen namelijk juist heel goed bijdragen en plannen sterker maken. Door ze uit te sluiten, lokt de overheid eigenlijk als vanzelf NIMBY-gedrag (Not In My Back Yard) uit. We moeten van dat frame af.”