De wooncoöperatie in het regeerakkoord

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat onder het tussenkopje ‘Koopwoningmarkt’ dat deze regering zich zal inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Het opvallend dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zich hiervoor uitspreken. De letterlijke tekst in het regeerakkoord is:

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.

Voor initiatieven die hier aan werken is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink, het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Voor alle initiatiefnemers van wooncoöperaties biedt deze expliciete aandacht in het regeerakkoord de kans om zichtbaar te maken waar zij belemmeringen ervaren. Bij het wegnemen van deze belemmeringen moet niet alleen naar de financiële obstakels worden gekeken, maar ook naar andere problemen. Initiatieven zullen ook zelf moeten laten zien waar de meerwaarde van wooncoöperaties in zit. Toegankelijkheid, leefbaarheid, zeggenschap en sociale cohesie staan daarbij voorop. Cooplink kan een wil bij dit proces een ondersteunende en samenbindende rol spelen.

Geplaatst op: 19 oktober 2017