Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

Op 31 mei draagt woningcorporatie Elkien 25 woningen over aan Doarpskorporaasje Jirnsum. De eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet is daarmee een feit.

Elkien maakte vorig jaar bekend niet meer te willen investeren in het seniorencomplex Dekemahiem. De woningcorporatie wilde het complex slopen, en anticipeerde daarmee op de bevolkingskrimp in het gebied. De vraag naar woningen neemt daardoor in de toekomst immers af. Maar volgens de bewoners van Jirnsum is er de komende jaren nog wel degelijk behoefte in de regio. Ze kwamen in actie om het complex Dekemahiem voor de gemeenschap te behouden.
Het plan om een wooncoöperatie op te richten was hiermee geboren. Het dorp neemt de renovatie en verhuur van het complex in eigen hand. Elkien reageerde enthousiast en ook de gemeente Leeuwarden, waar Jirnsum onder valt, wilde bijdragen. Doarpswurk begeleidde de bewoners in het proces.

Lees meer in het bericht op de website van Platform31

Bron: Platform31, 31 mei 2016

Geplaatst op: 01 juni 2016