Expertmeeting wooncoöperaties Amsterdam

Wooncoöperaties lopen tegen teveel obstakels aan. Dat is de aanleiding voor Amsterdam om de stimuleringslening voor wooncoöperaties tegen het licht te houden. Hoe kan de regeling beter aansluiten op de actualiteiten? Om dit boven tafel te krijgen organiseerde de gemeenteraad op woensdag 31 januari een expertmeeting wooncoöperaties. Een brede groep deskundigen schoof aan de vergadertafel: wooncoöperaties, Platform Wooncoöperaties Amsterdam, stichting !Woon, verschillende adviseurs, de Rabobank en SVn. Samen gingen zij in op knelpunten én oplossingen.

‘Er komen geen initiatieven van de grond als er geen aanvullende regeling is.’
Bert van der Weerd, SVn

Obstakels bij realisatie
Allereerst boog de raad zich over het proces van oprichting en realisatie. De experts beantwoorden vragen als: Welke stappen moet een wooncoöperatie nemen om woningen te realiseren? Hoe gaat het met de beschikbare locaties, bouwkosten en beschikbaarheid materialen en aannemers? Wat zijn de ontwikkelingen? Welke goede voorbeelden zijn er internationaal te vinden? Een voor een deelden de experts hun ervaringen.

Obstakels bij financiering
In de tweede ronde kwamen financiering, gronduitgifte en de bijbehorende voorwaarden aan de orde. De experts vertelden over de leenmogelijkheden, de effectiviteit van de Stimuleringslening, de doorlooptijden en garanties vanuit gemeente, en alternatieve financieringsvormen. Dankzij de input van de experts kan de raad beter monitoren of wooncoöperaties tot bloei kunnen komen.

‘Het zou enorm helpen als er een paar grote duidelijke bronnen zijn in plaats van die lappendeken.’
Eva van Dijk, wooncoöperatie Stroom

Pleidooi voor een betere regeling
SVn voert de regeling uit voor de Gemeente Amsterdam. Het fonds ziet de businessmodellen van wooncoöperaties onder druk staan en pleit voor een hogere bijdrage per woning en een langere looptijd. Daarnaast wijst het fonds erop dat de gevraagde eigen inleg van de leden een struikelblok is: de doelgroep heeft een inkomen voor sociale- of middenhuur.

Aan de slag met beleid
“Het laatste woord is er nog over gezegd,” besluit Nienke van Renssen (GroenLinks) namens de raad. “Amsterdam heeft dankzij het fonds een start kunnen maken met 400 woningen in een wooncoöperatie. Dat willen we nog veel meer versterken: er staan honderden mensen te trappelen om voor elkaar te zorgen en eeuwigdurende betaalbare woningen te realiseren, waar gebruik en eigendom in een hand ligt. Het is aan de raad om hard aan de slag te gaan met het beleid.”