Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen

Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen


Op 24 juni stelde de gemeenteraad van Groningen de gemeentelijke woonvisie vast.
Die woonvisie stelt dat eigenaarschap en zeggenschap zwaarwegende thema’s zijn. Ook verbondenheid van bewoners met hun leefomgeving is belangrijk. In lijn daarmee ondersteunt de woonvisie nieuwe vormen van projectontwikkeling én de vorming van wooncoöperaties. “Deze alternatieve vormen van ontwikkeling kunnen zorgen voor een duurzame toevoeging van betaalbare woningen en een grotere diversiteit in woningtypologie. Bewoners veranderen zo van consument tot producent van hun woning en woonomgeving.”

 

Groningen stelt een gemeentelijk woonregister in waarin bewoners/groepen hun initiatief kunnen inschrijven. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee Groningen kan rekenen op een informatiecampagne over coöperatieve woonvormen én een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente waar geïnteresseerden, wooncoöperaties, CPO’s en het ambtelijk apparaat terecht kunnen voor expertise en ondersteuning.

Geplaatst op: 08 juli 2020