Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) hoort bij de Woningwet 2015. Dit besluit regelt een aantal details en ander uitwerkingszaken die voortvloeien uit de bovenliggende wet. Het besluit zelf is een Koninklijk besluit, dat door de minister zelf wordt genomen. In dit geval is de minister wel verplicht wijzigingen in het besluit eerst bij het parlement (Eerste en Tweede Kamer) 'voor te hangen'. Dat betekent dat het parlement het besluit eerst wil inzien en zo dus grip op krijgt.

Wijzigingen

De eerste versie van  het BTIV telt 166 pagina's inclusief toelichting.Inmiddels heeft de minister een aantal wijzigingen in het BTIV voorgesteld, die samenhangen met wijzigingen van de Woningwet. Het betreffen vooral verbeteringen en verduidelijkingen. Dit wijzigingspakket staat bekend als de Veegwet.

Bronnen: