Oefenpagina

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom

Welkom op de Kennis Wiki van Cooplink. Deze Wiki fungeert als een database: het bundelt zo veel mogelijk (ervarings)kennis over wooncoöperaties en hoe je die moet opzetten en draaiend moet houden. Tegelijkertijd fungeert het als een platform voor uitwisseling van ervaringen van mensen die met wooncoöperaties en wonen in zelfbeheer bezig zijn.

De Wiki software maakt deze dubbele functie van database en uitwisselingsplatform mogelijk. Net als bij Wikipedia bepalen de gebruikers van deze Wiki de inhoud er van. Je kunt pagina’s zelf aanvullen en wijzigen. Je kunt bij een pagina ook overleggen met anderen over de inhoud van de tekst. En je kunt ook zelf pagina's toevoegen over thema’s die je belangrijk vindt. Zo breidt de database zich voortdurend uit.

Doe mee Jouw Wiki-pagina
Een wooncoöperatie is niet zomaar opgericht. Er komt veel bij kijken en de materie is complex. Hieronder vind je een eerste thematische inhoudsopgave. De pagina's zijn voor een deel ingevuld en interessante (voorbeeld)documenten, rapporten en publicaties zijn op thema ondergebracht. Maar het geheel is zeker niet volledig. Het is aan jullie, deelnemers van Cooplink en bezoekers van deze Kennis Wiki, om de informatie aan te vullen met je (ervarings)kennis, inzichten en goede voorbeelden.

In de linkerkolom onder 'Navigatie' vind je links naar hulp en beheer en een snelcursus waarin je leert hoe je op deze Wiki kunt werken. Bijvoorbeeld hoe je pagina's kunt aanpassen of toevoegen, hoe je beeldmateriaal of links kunt invoegen of hoe je in overleg kunt gaan over de inhoud van een pagina.

In deze Kennis Wiki vind je ook een overzicht van startende en bestaande initiatieven van wooncoöperaties of zelfbeheerprojecten. Deze pagina's zijn bedoeld om anderen te inspireren. Zij kunnen leren van jullie strategieën, ideeën opdoen en projecten vergelijken. Zo helpen initiatieven elkaar om telkens een stapje verder te zetten en de wooncoöperatie een optimale kans van slagen te geven. Van een aantal projecten is een voorlopige Wiki-pagina aangemaakt met informatie van hun website. Vul je eigen Wiki-pagina dus vooral aan! Als jouw initiatief nog geen Wiki-pagina heeft, vragen we je er een aan te maken.

Inhoud database

De theorie De praktijk Cooplink
Coöperatie


Wooncoöperatie

 • beheercoöperatie (eigendom ligt bij derden):
  • wonen in zelfbeheer
  • beheer taken overnemen
  • Menukaart
 • vastgoedcoöperatie (eigendom ligt bij de coöperatie):
  • koopcoöperatie (collectief eigendom)
  • koperscoöperatie (individueel eigendom)
 • varianten


Wetgeving

 • Woningwet 2015:
  • geschiedenis
  • Woningwet 2015 algemeen
  • Artikel 18a over de wooncoöperatie
  • Mogelijkheden maar geen garanties
  • Commerciële huurders
  • BTIV / Besluit toegelaten instellingen
  • RTIV / Regeling toegelaten instellingen
  • Toegelaten instellingen
  • Verhuurderheffing
 • Verenigingsrecht:
  • Hoofdpunten uit de wet
 • Fiscale wetgeving


Regels omtrent huren


Regels omtrent kopen

 • Verkoopregels woningcorporaties
Ontwikkelingstraject van een wooncoöperatie
 • Het idee en de eerste uitwerking
 • Coöperatievorm bepalen
 • Contacten met externe partijen
 • Financiering
 • Aankoop en verbouw
 • Beheer en onderhoud


Het sociale proces

 • Oprichten van een wooncoöperatie: het idee en visievorming
 • Sociale proces / groepsvorming


Interne organisatie


Onderhoud

 • onderhoudsplan
 • ervaringen


Financiën

 • financiering van nieuwe wooncoöperaties:
  • Meerdere financieringsbronnen
  • Eigen kapitaal
  • Banken
   • Verbouwingen financieren
  • Crowdfunding
  • Financiering door derden, waaronder woningcorporaties/toegelaten instellingen
Initiatieven

Live bijeenkomsten

Inspiratie Externe relaties
Leren van het buitenland Externe relaties
 • Andere coöperaties (zie initiatieven)
 • gemeenten:
  • woonvisie en prestatieafspraken
  • grondbeleid
  • vergunningen
 • woningcorporaties 
 • financiers
 • projectbegeleiders


Welkom op de Kennis Wiki van Cooplink. Deze Wiki fungeert als een database: het bundelt zo veel mogelijk (ervarings)kennis over wooncoöperaties en hoe je die moet opzetten en draaiend moet houden. Tegelijkertijd fungeert het als een platform voor uitwisseling van ervaringen van mensen die met wooncoöperaties en wonen in zelfbeheer bezig zijn.

De Wiki software maakt deze dubbele functie van database en uitwisselingsplatform mogelijk. Net als bij Wikipedia bepalen de gebruikers van deze Wiki de inhoud er van. Je kunt pagina’s zelf aanvullen en wijzigen. Je kunt bij een pagina ook overleggen met anderen over de inhoud van de tekst. En je kunt ook zelf pagina's toevoegen over thema’s die je belangrijk vindt. Zo breidt de database zich voortdurend uit.

Doe mee Jouw Wiki-pagina
Een wooncoöperatie is niet zomaar opgericht. Er komt veel bij kijken en de materie is complex. Hieronder vind je een eerste thematische inhoudsopgave. De pagina's zijn voor een deel ingevuld en interessante (voorbeeld)documenten, rapporten en publicaties zijn op thema ondergebracht. Maar het geheel is zeker niet volledig. Het is aan jullie, deelnemers van Cooplink en bezoekers van deze Kennis Wiki, om de informatie aan te vullen met je (ervarings)kennis, inzichten en goede voorbeelden.

In de linkerkolom onder 'Navigatie' vind je links naar hulp en beheer en een snelcursus waarin je leert hoe je op deze Wiki kunt werken. Bijvoorbeeld hoe je pagina's kunt aanpassen of toevoegen, hoe je beeldmateriaal of links kunt invoegen of hoe je in overleg kunt gaan over de inhoud van een pagina.

In deze Kennis Wiki vind je ook een overzicht van startende en bestaande initiatieven van wooncoöperaties of zelfbeheerprojecten. Deze pagina's zijn bedoeld om anderen te inspireren. Zij kunnen leren van jullie strategieën, ideeën opdoen en projecten vergelijken. Zo helpen initiatieven elkaar om telkens een stapje verder te zetten en de wooncoöperatie een optimale kans van slagen te geven. Van een aantal projecten is een voorlopige Wiki-pagina aangemaakt met informatie van hun website. Vul je eigen Wiki-pagina dus vooral aan! Als jouw initiatief nog geen Wiki-pagina heeft, vragen we je er een aan te maken.

Inhoud

 Coöperatie


Financiën

 • financiering van nieuwe wooncoöperaties:
  • Meerdere financieringsbronnen
  • Eigen kapitaal
  • Banken
   • Verbouwingen financieren
  • Crowdfunding
  • Financiering door derden, waaronder woningcorporaties/toegelaten instellingen


Wetgeving

 • Woningwet 2015:
  • geschiedenis
  • Woningwet 2015 algemeen
  • Artikel 18a over de wooncoöperatie
  • Mogelijkheden maar geen garanties
  • Commerciële huurders
  • BTIV / Besluit toegelaten instellingen
  • RTIV / Regeling toegelaten instellingen
  • Toegelaten instellingen
  • Verhuurderheffing
 • Verenigingsrecht:
  • Hoofdpunten uit de wet
 • Fiscale wetgeving


Regels omtrent huren


Regels omtrent kopen

 • Verkoopregels woningcorporaties


Wooncoöperatie

 • beheercoöperatie (eigendom ligt bij derden):
  • wonen in zelfbeheer
  • beheer taken overnemen
  • Menukaart
 • vastgoedcoöperatie (eigendom ligt bij de coöperatie):
  • koopcoöperatie (collectief eigendom)
  • koperscoöperatie (individueel eigendom)
 • varianten


Het sociale proces

 • Oprichten van een wooncoöperatie: het idee en visievorming
 • Sociale proces / groepsvorming

​​​​​​​

Ontwikkelingstraject van een wooncoöperatie

 • Het idee en de eerste uitwerking
 • Coöperatievorm bepalen
 • Contacten met externe partijen
 • Financiering
 • Aankoop en verbouw
 • Beheer en onderhoud


Interne organisatie


Onderhoud

 • onderhoudsplan
 • ervaringen


Initiatieven


Externe relaties

 • Andere coöperaties (zie initiatieven)
 • gemeenten:
  • woonvisie en prestatieafspraken
  • grondbeleid
  • vergunningen
 • woningcorporaties 
 • financiers
 • projectbegeleiders


Leren van het buitenland