St. Cooperatief Finsterwolde

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Stichting Coöperatief Finsterwolde is in november 2014 begonnen met  een haalbaarheidsonderzoek naar het opstarten van een wooncoöperatie in Finsterwolde. De Stichting wil onderzoeken of 28 sociale huurwoningen van woningbouwcorporatie Acantus onder te brengen zijn in een coöperatief model voor beheer en exploitatie.

De Stichting is voortgekomen uit het gezamenlijke initiatief van de toenmalig bestaande belangengroepen Stichting Belangengroep Finsterwolde (per 18-09-2015 is Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde actief. De Stichting Belangengroep Finsterwolde is inmiddels opgeheven) en Actiecomité Schier Finnewold, om zich te verzetten tegen de sloop van 50 huurwoningen in Finsterwolde.
Voorheen had al eerder sloop plaats gevonden in Finsterwolde, waardoor de sociale cohesie en daarmee ook de leefbaarheid in het dorp onder druk zijn komen te staan.
 
In overleg met gemeente Oldambt en Acantus is gekeken naar alternatieven voor de sloopplannen. Zo worden er op een slooplocatie vier nieuwe perspectief woningen gebouwd in Finsterwolde. Daarnaast worden er 4 woningen WMO geschikt gemaakt.

Het onderzoek naar de haalbaarheid en het oprichten van een wooncoöperatie wordt gefaciliteerd door de gemeente Oldambt en Acantus. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de reserve leefbaarheid krimpgebieden 2011-2020 van de provincie Groningen.

De Stichting Coöperatief Finsterwolde heeft zich aangemeld bij Platform31 en is daarmee één van de 14 koplopers in Nederland, die onderzoek gaan doen naar: Nieuwe Kansen voor de Wooncoöperatie.