Ubuntuplein

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toekomstgericht woon-werkcomplex, 210 woningen (Zutphen)


Het Ubuntuplein is een samenwerking van drie woongroepen en een aantal ondernemers met het doel een bloeiende, levendige en gevarieerde buurtgemeenschap te maken. De drie woongroepen hebben hun eigen sfeer, cultuur, activiteiten en doelgroep. Ze zijn open naar elkaar en naar de samenleving. Allerlei inspirerende dwarsverbanden kunnen ontstaan, die voor vernieuwende mogelijkheden zorgen.


Kernwaarden

  • Bezuinigingen in de zorg? We zorgen voor elkaar.
  • Individualisering, langs elkaar heen leven, eenzaamheid? We maken een gemeenschap die betrokken is op elkaar.
  • Complexiteit en grootschaligheid? We maken een woongroep waar we ons verantwoordelijk voor kunnen voelen, en zelf de regie over hebben.
  • Een beter milieu begint bij jezelf? We maken een plek, waar we duurzame veranderingen kunnen realiseren.
  • Hogere levensverwachting? We zorgen dat we onze talenten kunnen blijven inzetten.

Het Ubuntuplein is een plek waar invulling wordt gegeven aan het verlangen naar zorgzaamheid en betrokkenheid. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.


Start
Het begon in 2004 met een groep ouderen die de Derde Fase oprichtte. Na een aantal jaar besloten zij samen te werken met Heymans voor de bouw van woningen achter het station van Zutphen in de Noorderhaven. Zij stelden zich als opdracht er ondernemers en anderen bij te betrekken. Woongroep de Naobers sloot zich aan en nog wat later kwam Rowida erbij. Het ideaal voor het Ubuntuplein was een feit!

  1. De Derde Fase (50+) is gericht is op elkaar stimuleren en ondersteunen, op vitaliteit, zingeving en persoonlijke ontwikkeling, en op zo lang mogelijk de regie over je eigen leven. www.derdefase.nl
  2. De Naobers willen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig blijven wonen in een kleine gemeenschap, met hulp en aandacht voor elkaar, in de traditie van het nabuurschap. Privacy is belangrijk, maar ook vriendelijkheid en gezelligheid. We kunnen elkaar inspireren en desgewenst dingen samen ondernemen. www.woongroepdenaobers.nl
  3. Rowida richt zich op gezinnen die willen samenleven in een buurtje waarin zorg voor elkaar, natuur, milieu, kunst en cultuur een belangrijke plaats hebben. www.rowida.nl

Samen maken ze het Ubuntuplein tot een plek van de menselijke maat, van betrokkenheid bij elkaar en de samenleving, van ontmoeting tussen generaties, lokale diensten en producten, van nieuwe verbindingen, van kleinschaligheid en van zorg voor een duurzame omgeving.


Gemeenschappelijke voorzieningen 
Er is 1 'huiskamers' per 25 woningen. Er zijn werkruimten t.b.v. beroep aan huis enz. En verder ziijn er logeerruimten, een Grand Café + zalen, zorgappartementen, diverse ondernemers, enz.


Coöperatieve vereniging
Het Ubuntuplein is een coöperatieve vereniging, dat wil zeggen dat ieder lid mede eigenaar is van het vastgoed en dus ook medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Daarin kunnen nieuwe vormen van solidariteit tot uitdrukking komen en zaken op een creatieve, duurzame en kleinschalige manier aan gepakt worden.

Het Ubuntuplein wil bewoners in staat stellen wensen samen en met korte lijnen te realiseren, denk aan een muziekkoepeltje op het plein, fietsreparatiewerkplaats, 2e handswinkeltje, auto’s delen. Iedereen kan vanuit eigen talenten en vermogen bijdragen, deelnemen en betrokken zijn.


Meer lezen? http://www.ubuntuplein.nl/