Wishing Well West

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

2  lokale  buurthuizen in zelfbeheer, lokaal uitgevoerd welzijnswerk, oudere dagbesteding, kinderwerk, buurtkantine


Wishing Well West (Utrecht) is een sociale, culturele en groene ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kunstenaars. Bewoners weten zelf wat goed is voor hun buurt. Het is belangrijk iets met deze ideeën te doen! Gezamenlijk proberen ze mogelijk te maken bijvoorbeeld. Iedereen kan hierbij helpen. Werken vanuit een community is een vruchtbare manier van zoeken naar verbinding en verantwoordelijkheid. Op de website kun je bekijken hoe we dat tot nu toe in onze buurt hebben hebben gedaan.


Ontmoetingsplek en projectruimte

In hartje Lombok hebben we een ontmoetingsplek. Vanuit deze plek worden projecten met en voor de buurt en de wijk georganiseerd. Het is een huiskamerloket. Iedereen die een idee of vraag heeft of gewoon een praatje wil maken kan binnen komen lopen. Ook is het een etalage voor projecten in de buurt.


Glocal samenwerken biedt kansen

Onderling contact en samenwerking in de buurt is waar wij zelf behoefte aan hebben. Uit contact en samenwerking ontstaat duidelijkheid over de culturen in onze buurt en kan er ingespeeld worden op behoeften en mogelijkheden van buurtbewoners. Werken vanuit en aan thema’s die spelen in je directe omgeving biedt sociale, maar ook economische kansen voor een plek en haar bewoners. Ieders stedelijke en mondiale netwerk inzetten voor lokale initiatieven stimuleert de ontwikkeling van een wijk.


Kernwaarden

  • Betaalbare huur
  • Bewonerszeggenschap
  • Lokale werkgelegenheid


Wil je meer weten? http://www.wishingwellwest.com/