Hoopvol nieuws voor landelijk fonds

Een hoopvol nieuwtje over het landelijke fonds voor wooncoöperaties. Velen van jullie weten dat het onze ambitie is dat het Amsterdamse wooncoöperatiefonds landelijk wordt uitgerold. Het fonds vult aan wat banken niet uitlenen en dat haalt een flinke drempel weg voor wooncoöperaties.

Wat eraan voorafging
Het wooncoöperatiefonds is een revolverend fonds, dat wil zeggen het gaat om leningen die terugbetaald worden, en het wordt beheerd door Svn. Banken zijn bereid om tweederde van het landelijke fonds te vullen. Voor het derde deel vragen zij een garantstelling van het rijk. Minister De Jonge zei daarvoor in september geen geld te hebben; een motie van de Tweede Kamer om het fonds te steunen heeft het daardoor niet gehaald. Dat is lees je in ons nieuwsbericht van 23 september

Succesvolle lobby
Achter de schermen zijn we flink verder gaan lobbyen. De vier coalitiepartijen en SP hebben een amendement op de begroting ingediend om het fonds te voorzien van 10 miljoen euro. Het amendement werd besproken in het wetgevingsoverleg (WGO) van 7 november. Sandra Beckerman van SP wees erop dat in het coalitieakkoord ruimte wordt gecreëerd voor coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Het tegenovergestelde lijkt het geval, zei ze, de subsidie voor Cooplink gaat zelfs stoppen. Een garantiefonds is op zijn plaats. 

Pleidooi
Faissal Boulakjar van D66 voegde toe: “We zijn in september op werkbezoek geweest en hebben de kracht en waarde van wooncoöperaties gezien. De bewoners hebben de vrijheid om aan de slag te kunnen met betaalbare woningbouwplannen en deze daadwerkelijk te realiseren, waar ze niet afhankelijk zijn van projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties, waar winst niet het hoofddoel is maar een betaalbare woning en een fijne omgeving. Wooncoöperaties kunnen een volwaardige aanvulling worden naast huren en kopen, niet alleen als hobby van idealisten, maar breder onderdeel worden van ons volkshuisvestingsbeleid voor starters of bijvoorbeeld voor ouderen. De minister heeft gezegd dat hij wooncoöperaties een mooi voorbeeld vindt van een gemeenschap opbouwen. Ik ben dat zeer met hem eens. Laten we hun daarom die ruimte en dat vertrouwen geven. Ik roep de minister op via een amendement om een ondersteuningsfonds op te zetten zodat wooncoöperaties de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwaardig alternatief juist voor starters en huurders.” Pieter Grinwis van ChristenUnie onderstreepte het verhaal: “Het zijn doelen die we in het coalitieakkoord al wilden dienen, maar toen nog zonder geld.”

Veelbelovend
Trevor James, bestuursvoorzitter van Cooplink is positief: “Dat ziet er veelbelovend uit. Het is goed om te constateren dat de Tweede Kamer oog heeft en houdt voor het belang van wooncoöperaties. We zijn er nog niet helemaal, maar dit lijkt het begin van het landelijke fonds.” Duimen jullie mee?