Motie garantstellingfonds, Cooplink schrijft brief

Dinsdag 27 september stemde de Tweede Kamer over een motie van de leden Sandra Beckerman (SP) en Sylvana Simons (BIJ1). De motie ging over een eenmalige garantstelling van 50 miljoen voor het landelijke leenfonds voor wooncoöperaties. Deze garantstelling maakt het voor wooncoöperaties mogelijk om externe financiering aan te trekken, onderstrepen Beckerman en Simons. Het fonds staat in de steigers en kan van start zodra de garantstelling een feit is.

Minister De Jonge’s reactie was bondig. Hij ontraadde de motie, omdat hij het geld niet heeft, ook al vindt hij wooncoöperaties naar eigen zeggen een heel goed idee. Cooplink klom daarom in de pen en stuurde de Tweede Kamerleden een brief, waarin we uitleggen waarom wooncoöperaties belangrijk zijn en wél een garantstelling nodig hebben.

Inmiddels is de stemming geweest en moeten we droevig nieuws delen. De voorzitter van de Tweede Kamer laat weten: ‘Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.’