Eikpunt

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Woonproject in Nijmegen waarin verschillende generaties samen leven.

Doel

Het doel van dit project is om vanuit vrijheid, aandacht en verbondenheid een nieuwe kwaliteit van wonen en leven te ontwikkelen. In deze woonvorm, met woningen afgestemd op individuele behoeftes, kunnen 60 tot 70 deelnemers van alle leeftijden een gemeenschap vormen vanuit onderlinge inspiratie en steun. Het project bestaat uit 40 sociale huurwoningen en 9 zelfbouw (koop) woningen. Wooncorporatie Talis heeft dit woonproject gebouwd in 2015.

Centraal in het project is een stilteruimte gedacht voor bezinning en verdieping. De verbindende werking van de stilte welke de gemeenschap een vorm van eenheid kan bieden, ligt aan de basis van dit project.


Uitgangspunten

  • zowel onafhankelijkheid als daadwerkelijke betrokkenheid, met aandacht en respect voor ieders mogelijkheden en grenzen
  • geestelijke verdieping met aandacht voor onderlinge verbondenheid van alle leven
  • ecologisch leven
  • coöperatief zelfbestuur en intern overleg; betrokkenheid via teams (techniek, bestuur, communicatie, tuin etc.)


​​​​​​​Gemeenschappelijke voorzieningen 
We delen een gemeenschappelijke ruimte: woonkamers, logeerruimtes, klusruimte, muziekruimte, wasmachineruimte. Ook hebben we een afzonderlijk meditatief gebouw: het stiltecentrum.


Kernwaarden 
We hebben vier pijlers die ons bindt: meergeneratie-wonen (woningverdeling op basis van gelijke verdeling verschillende generaties), ecologisch/duurzaam wonen, gemeenschapsvorming en ook stilte en bezinning is een pijler.


Meer lezen? http://www.woongemeenschapeikpunt.nl/