Stad in de Maak

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stad in de Maak beheert vier panden van woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. 


Stichting Stad in de Maak is opgezet in 2013 in respons op twee stedelijke vraagstukken: Hoe kan aan ‘vastgelopen’ (en daarmee leegstaand) vastgoed een lokale maatschappelijke functie worden gegeven in plaats van langdurige leegstand? Hoe kunnen stadsbewoners op een meer directe manier betrokken worden bij de ontwikkeling van hun straat, wijk en stad?

Stad in de Maak zet dergelijk langdurig leegstaand vastgoed in om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Leegstand heeft negatief effect (verpaupering, desinvestering). En het is evengoed maatschappelijk onverantwoord om delen van de stad leeg te laten staan terwijl er een dringende behoefte aan betaalbare ruimte voor wonen, werken en lokaal initiatief bestaat.

Sinds we in februari 2014 begonnen met de start aan de Pieter de Raadtstraat 35-37, beheren we op dit moment vier panden van woningcorporatie Havensteder in Rotterdam Noord. Deze panden zijn een proeftuin: waar we naar toe willen is een hecht netwerk van panden in Rotterdam waar op een andere manier – betaalbaar, duurzaam – kan worden geleefd en gewerkt.

Drie jaar na de start, zien we onze uitdaging verder gaan dan het tijdelijk beheer van leegstand en streven we naar permanent bezit van betaalbare woningen en werkruimten. We denken zelfs nog een stap verder: aan een sociaal en economisch duurzaam leven in de stad, inclusief ons eigen basisinkomen.

Kernwaarden:

 1. panden van de markt halen
 2. beschikbaar maken voor betaalbaar wonen en werke
 3. collectief eigendom / collectief gebruik
 4. meent (commons) vrijgesteld van huur
 5. economisch, sociaal en ecologisch duurzaam
 6. democratisch georganiseerd
 7. in grote mate zelf-organiserend
 8.  eigen roulerend investeringsfonds
 9.  waar mogelijk brutaal en op eigen kracht 

Gemeenschappelijke voorzzieningen:

 • werkplaats (common)
 • vrije vergader- en lesruimte (common)
 • gemeenschappelijke buurtwoonkamer
 • vrije 'probeerwinkels' a 30kuub


Meer weten? http://www.stadindemaak.nl/