Doneer

Op weg naar meer impact!

Hoe bereiken we een wereld waarin coöperatief wonen heel normaal is? Een maatschappij vol ondersteunend beleid en passende financieringsvormen? Hoe maken we impact? Daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, jou ook!

De plus van samen
Wooncoöperaties zorgen voor (blijvend) betaalbare woningen, die duurzaam ge-/verbouwd worden. Voor leefbare wijken en een zorgzame blik naar elkaar en de omgeving. Ze doorbreken de eenzaamheid waar veel Nederlanders mee kampen. Toch is het niet eenvoudig om een wooncoöperatie op te richten. De route is voor velen onbekend en de weg lang en hobbelig.

Verdiende steun
Wooncoöperaties verdienen een plek waar ze alle kennis en tips kunnen vinden om tot plan, realisatie én een community te komen. Ze verdienen een partij die de weg voor hen plaveit bij overheden, financiers en alle andere partijen. Dat is Cooplink.

Grote ambities
Cooplink deelt al haar kennis met wooncoöperaties in wording en lobbyt heel wat af. Dat werpt vruchten af. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een landelijk leenfonds van 10 miljoen euro. Op 22 november werden nog eens twee voor wooncoöperaties belangrijke moties aangenomen: één ging over het wegnemen van belemmerende wetten, de ander over het beschikbaar stellen van voldoende middelen. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Onze ambities zijn veel groter.

Voortbestaan
Cooplink wil zich blijvend inzetten voor wooncoöperaties. De subsidie van het rijk loopt af. We moeten andere vormen van financiering vinden om ook op de lange termijn het kennisplatform te laten voortbestaan. Zo broeden we op nieuwe (betaalde) rollen, toch is dat vooralsnog een ingewikkelde. Veel initiatieven hebben nauwelijks financiële armslag. Daarom doen wij een beroep op jou.

Doneer
Maak een bedrag over naar IBAN NL23 TRIO 0320 002 721 t.n.v. Cooplink o.v.v. Donatie, of betaal hieronder via iDeal. Als je je naam en e-mailadres achterlaat, kunnen we je bedanken!
Is mijn donatie aftrekbaar?

* Je gaat direct door naar betalen met iDeal.