Kennisbank

Dit is de inhoudsopgave van de kennisbank.

Wooncoöperaties: ‘Welke vormen zijn er?’

– Samen kopen, samen beheren

– Samen huren, samen beheren

– Zelf kopen, samen beheren

Startfase: ‘Hoe ga je van start?’

– Het begint met een plan

– Hoe kom je aan een locatie?

– Procesbegeleiders

Financiering: ‘Waar komt het geld vandaan?’

– Banken

– Crowdfunding

– Subsidies

– Eigen inleg

– Financiering door derden

Kostenposten: ‘Wat staat je te wachten?’

– Eenmalige kosten

– Vaste lasten


Besluitvorming: ‘Samen het beste besluit nemen’

– Sociocratische kringorganisatiemethode

– Gedragen besluitvorming

– Deep democracy

– Holarchie

Samenleven: ‘Maak goede afspraken’

– Groepsvorming

– Hoe ga je om met conflicten?

– Werving van nieuwe bewoners

– Taakverdeling

Juridisch: ‘Naar de notaris’

– Rechtsvormen

– Statuten en huishoudelijke reglementen

– Tips voor notarissen

Administratief: ‘Leg het goed vast’

– Toewijzing van woningen

– Administratie

Communicatie: ‘Laat zien waar je voor staat’

– Visiedocument

– Website

– Nieuwsbrief

– Activiteiten

Onderhoud: ‘Hoe plan je dat?’

– Samenwerken

– Meerjarenonderhoudsplan

– Voorbeeld plan

Verduurzaming: ‘Wat kun je doen?’

– Wat zijn de eerste stappen?

– Vormen van verduurzaming

– Subsidieregelingen

Fiscale vragen

Huurtoeslag

BTW

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Schenkbelasting

Achtergrondinformatie

– 7 coöperatieve principes