Over ons

Van, voor en over wooncoöperaties. Dat is Cooplink. We weten het uit eigen ervaring: het is niet eenvoudig om een wooncoöperatie op te richten. Dan is het fijn om op één plek alle kennis bijeen te vinden. Om vragen te kunnen stellen en van andermans ervaringen te kunnen leren. Daar zorgen wij voor, samen met jou. Welkom bij Cooplink.

We zijn er voor jou!

  • Cooplink stelt jou voor aan andere initiatieven. Ze kunnen een voorbeeld voor je zijn, en jij voor hen.
  • Cooplink biedt je een plek waar je ervaringen uit kunt wisselen. Op het forum en ook tijdens bijeenkomsten.
  • Cooplink brengt – hopelijk met jouw hulp – alle kennis bij elkaar in een KennisWiki.
  • Cooplink houdt jou op de hoogte van trends, ontwikkelingen en het laatste nieuws.
  • Cooplink organiseert kennisbijeenkomsten.
  • Cooplink biedt scholingspakketten.
  • Cooplink behartigt de belangen van wooncoöperaties en is de stem naar de politiek.

Wie is ‘we’?

Cooplink? Dat ben jij, samen met alle andere aangesloten wooncoöperaties (in oprichting). De vereniging van wooncoöperaties is ontstaan dankzij een duwtje in de rug van de founding fathers !Woon, de Woonbond, de WBVG en de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.

Hoe het begon

Initiatiefnemers

In 2016 staken Clemens Mol van !Woon, Agnes Verweij en Bastiaan van Perlo van de Woonbond en Bernard Smits van de WBVG de koppen bij elkaar. Het fenomeen wooncoöperaties verdient een prominente rol in de samenleving en daarmee alle aandacht en ondersteuning, vonden ze. Kort daarop sloten Peter Bakker van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, Rob Visser van Universal Design en Monique de Boer van BuwH zich aan. Samen legden ze de basis voor de vereniging Cooplink. Ze stroopten de mouwen op, organiseerden de benodigde financiën en formuleerden een toekomstplan. De overheid ondersteunt Cooplink in de opstartfase. Met ingang van 2022 staat Cooplink op eigen benen.

Bestuur

Begin 2020 presenteerden de initiatiefnemers met gepaste trots het startbestuur van de op te richten vereniging Cooplink. Alle bestuursleden zijn actief binnen of voor wooncoöperaties. Trevor James nam de rol van voorzitter op zich. Marijke van Zoelen werd penningmeester, Yvonne van Zoest secretaris en Marie-Annet van Grunsven bestuurslid. Samen met de initiatiefnemers maken zij deel uit van een stuurgroep, die voor de oprichting en de opbouw van de vereniging zorgt.

Raad van Advies

De stuurgroep werft op dit moment leden voor de Raad van Advies. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt de leden van deze raad. Als het bestuur en de Raad van Advies benoemd zijn door de ALV, is de stuurgroep feitelijk overbodig. Hun kennis laten we niet graag verloren gaan. De leden van de stuurgroep mogen voorgedragen worden voor de Raad van Advies.

Projectbureau

Sandra Labree en Ilona Labree vormen samen het projectbureau van Cooplink. De tweeling neemt de dagelijkse, praktische ondersteuning van het bestuur op zich. Zo zorgen zij onder meer voor projectorganisatie, communicatie en kennisdeling.