Over ons

Cooplink deelt kennis van en over wooncoöperaties. Het laat voorbeeldinitiatieven zien en brengt je op de hoogte van trends en het laatste nieuws. Cooplink is dé plek waar je mede-wooncoöperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.
Cooplink is een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en het ASW. Cooplink moet binnen drie jaar zelfstandig en onafhankelijk van deze oprichters functioneren.

 

WBVG – Woningbouwvereniging Gelderland

logoWBVG“Als niemand onze ideeën wil uitvoeren, doen we het wel zelf!”

Zo begon de Woningbouwvereniging Gelderland in 1983. Ruim 30 jaar lang zet de WBVG zich in voor collectief wonen in zelfbeheer. En is daarmee een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen. Samen zijn bewoners in staat zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun woonproject. En de bewonerscollectieven samen hebben in de WBVG hun eigen woningbouwvereniging. Een woningbouwvereniging die woningen kan beheren met minimale kosten. Met goede en goedkope woonruimtes en bewuste en zorgzame bewoners als resultaat.

www.wbvg.nl

!WOON

Thuis in de Stad

!WOON ondersteunt, activeert en inspireert bewoners en bewonersorganisaties in de regio’s Amsterdam en Leiden. Dat doen we al 25 jaar met passie, kennis en betrokkenheid. Door onze ondersteuning en advisering dragen wij bij aan zelfstandige en sterke bewoners en bewonersorganisaties.

!WOON helpt individuele bewoners, bewonerscommissies, huurdersorganisaties en informeel georganiseerde groepen bewoners met vragen rondom huren en wonen. Daarnaast werken we samen met bewoners aan een goede buurt. Tot slot werkt het !WOON werkt samen met bewoners aan energiebesparing en duurzaamheid.

www.wooninfo.nl

Woonbond

De stem van hureWoonbondnd Nederland

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Onze vereniging vertegenwoordigt 1,6 miljoen huurders. Voor deze rechtsvorm is bewust gekozen, want wij vinden het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang. Hierbij spelen onze lidorganisaties een grote rol. Ook lokale zeggenschap van huurders vindt de Woonbond van groot belang en de wooncoöperatie is daarvoor de ultieme vorm.

www.woonbond.nl