Over ons

Van, voor en over wooncoöperaties. Dat is Cooplink. We weten het uit eigen ervaring: het is niet eenvoudig om een wooncoöperatie op te richten. Dan is het fijn om op één plek alle kennis bijeen te vinden. Om vragen te kunnen stellen en van andermans ervaringen te kunnen leren. Daar zorgen wij voor, samen met jou. Welkom bij Cooplink.

We zijn er voor jou!

  • Cooplink stelt jou voor aan andere initiatieven. Ze kunnen een voorbeeld voor je zijn, en jij voor hen.
  • Cooplink biedt je een plek waar je ervaringen uit kunt wisselen. Op het forum en ook tijdens bijeenkomsten.
  • Cooplink brengt – hopelijk met jouw hulp – alle kennis bij elkaar in een KennisWiki.
  • Cooplink houdt jou op de hoogte van trends, ontwikkelingen en het laatste nieuws.
  • Cooplink organiseert kennisbijeenkomsten.
  • Cooplink biedt scholingspakketten.
  • Cooplink behartigt de belangen van wooncoöperaties en is de stem naar de politiek.

Wie is Cooplink?

Cooplink is een vereniging van wooncoöperaties (in oprichting). Onze missie is de opkomst van deze woonvorm aan te jagen, er een succes van te maken. Dat doen we door onze kennis te delen. Nee, we zijn geen commercieel adviesbureau. We zijn een club van initiatieven die tegen hetzelfde aanliepen en -lopen als jij. Samen plaveien we de weg voor jou en andere initiatieven, zodat het steeds eenvoudiger wordt om een gemeenschappelijke woondroom te realiseren. Daarbij hanteren we de zeven coöperatieve principes.
Cooplink is ontstaan dankzij een duwtje in de rug van de founding fathers !Woon, de Woonbond, de WBVG en de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.

Hoe het begon

Initiatiefnemers

In 2016 staken Clemens Mol van !Woon, Agnes Verweij en Bastiaan van Perlo van de Woonbond en Bernard Smits van de WBVG de koppen bij elkaar. Het fenomeen wooncoöperaties verdient een prominente rol in de samenleving en daarmee alle aandacht en ondersteuning, vonden ze. Kort daarop sloten Peter Bakker van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, Rob Visser van Universal Design en Monique de Boer van BuwH zich aan. Samen legden ze de basis voor de vereniging Cooplink. Ze stroopten de mouwen op, organiseerden de benodigde financiën en formuleerden een toekomstplan. De overheid ondersteunt Cooplink in de opstartfase. Met ingang van 2022 staat Cooplink op eigen benen.

Bestuur

Begin 2020 presenteerden de initiatiefnemers met gepaste trots het startbestuur van de op te richten vereniging Cooplink. Alle bestuursleden zijn actief binnen of voor wooncoöperaties. Trevor James nam de rol van voorzitter op zich. Marijke van Zoelen werd penningmeester, Yvonne van Zoest secretaris en Marie-Annet van Grunsven bestuurslid. Samen met de initiatiefnemers maken zij deel uit van een stuurgroep, die voor de oprichting en de opbouw van de vereniging zorgt.

Raad van Advies

Cooplink wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies. De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur en de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt de leden van deze raad.

Projectbureau

Sandra Labree en Ilona Labree vormen samen het projectbureau van Cooplink. De tweeling neemt de praktische ondersteuning van het bestuur op zich. Zo zorgen zij onder meer voor projectorganisatie, communicatie en kennisdeling.