Over ons

Van, voor en over wooncoöperaties. Dat is Cooplink. We weten het uit eigen ervaring: het is niet eenvoudig om een wooncoöperatie op te richten. Dan is het fijn om op één plek alle kennis bijeen te vinden. Om vragen te kunnen stellen en van andermans ervaringen te kunnen leren. Daar zorgen wij voor, samen met jou. Welkom bij Cooplink.

We zijn er voor jou!

  • Cooplink stelt jou voor aan andere initiatieven. Ze kunnen een voorbeeld voor je zijn, en jij voor hen.
  • Cooplink organiseert kennisbijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor leden en niet-leden.
  • Cooplink biedt je een plek waar je ervaringen uit kunt wisselen. Online én live.
  • Cooplink brengt alle kennis bij elkaar in de kennisbank. Fijn als je ons aanvult.
  • Cooplink behartigt de belangen van wooncoöperaties bij politiek, financiers en andere partijen.
  • Cooplink houdt jou op de hoogte van trends, ontwikkelingen en het laatste nieuws.

Cooplink is een vereniging van wooncoöperaties (in oprichting). Onze missie is de opkomst van deze woonvorm aan te jagen, er een succes van te maken. Dat doen we door onze kennis te delen. Nee, we zijn geen commercieel adviesbureau. We zijn een club van initiatieven die tegen hetzelfde aanliepen en -lopen als jij. Samen plaveien we de weg voor jou en andere initiatieven, zodat het steeds eenvoudiger wordt om een gemeenschappelijke woondroom te realiseren. Daarbij hanteren we de zeven coöperatieve principes. Cooplink is ontstaan dankzij een duwtje in de rug van de founding fathers !Woon, de Woonbond, de WBVG en de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.

Bel of mail ons!

We hebben geen kantoorpand (die kosten sparen we graag uit voor andere zinvolle zaken). We zijn wel goed bereikbaar via telefoon en mail:
085 0134 880
info @ cooplink.nl

Social media

Wil je niks missen? Het laatste nieuws en de leukste weetjes vind je op onze social mediakanalen, je kunt ons terugvinden op X, Facebook en LinkedIn!

Meer filmpjes zien? Klik hier!

Hoe het begon

Initiatiefnemers

In 2016 staken Clemens Mol van !Woon, Agnes Verweij en Bastiaan van Perlo van de Woonbond en Bernard Smits van de WBVG de koppen bij elkaar. Het fenomeen wooncoöperaties verdient een prominente rol in de samenleving en daarmee alle aandacht en ondersteuning, vonden ze. Kort daarop sloten Peter Bakker van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en Rob Visser van Universal Design zich aan. Samen legden ze de basis voor de vereniging Cooplink. Ze stroopten de mouwen op, organiseerden de benodigde financiën en formuleerden een toekomstplan.

Bestuur

Begin 2020 presenteerden de initiatiefnemers met gepaste trots het startbestuur van de op te richten vereniging Cooplink. Alle bestuursleden zijn actief binnen of voor wooncoöperaties. Trevor James nam de rol van voorzitter op zich (tot zijn plotselinge overlijden in april 2023). Marijke van Zoelen werd penningmeester, Yvonne van Zoest secretaris en Marie-Annet van Grunsven bestuurslid. In de herfst van 2021 heeft Yvonne haar taak als bestuurslid neergelegd en in november 2023 Marie-Annet de hare. Ariaan Witteveen is in december 2022 toegetreden als bestuurslid, hij heeft de rol van penningmeester overgenomen. Leon Erkelens werd in november 2023 door de leden verwelkomd als bestuurslid.

Stuurgroep

Samen met de eerder genoemde Bastiaan van Perlo, Bernard Smits, Clemens Mol, Peter Bakker en Rob Visser maakt het bestuur deel uit van een stuurgroep, die voor de groei en bloei van de vereniging zorgt. Samen zetten ze de lijnen uit voor de toekomst, stellen ze prioriteiten in relatie tot de begroting en maken ze zich sterk voor kennisdeling en de lobby voor wooncoöperaties. Meer daarover lees je in het jaarverslag 2021 en het koersplan 2022-2027.

Raad van Advies

Cooplink wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies. De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur en de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt de leden van deze raad.

Projectbureau

Sandra Labree en Ilona Labree vormen vanaf maart 2020 het projectbureau van Cooplink. De tweeling neemt de praktische ondersteuning van het bestuur op zich. Zo zorgen zij onder meer voor projectorganisatie, communicatie en kennisdeling. Sinds april 2022 versterkt Ellen Ootes het team als beleidsmedewerker en sinds april 2023 verzorgt Julian van de Sande de administratieve ondersteuning. Per december maakt ook Sascha Blokzijl deel uit van het projectbureau, zij buigt zich eveneens over de communicatie. Begin 2024 breidde het team uit met Joanna Greve als beleidsmedewerker en Linde Leenhouts als kennisbankmedewerker.

Groepsfoto team Cooplink 2024

Team 2024

V.l.n.r. staand:
Ilona Labree (projectbureau), Bernard Smits (grondlegger), Julian van de Sande (projectbureau), Frans Soeterbroek (Raad van Advies), Bastiaan van Perlo (grondlegger), Leon Erkelens (bestuurslid), Sascha Blokzijl (projectbureau), Joanna Greve (beleidsmedewerker), Ariaan Witteveen (bestuurslid), Clemens Mol (grondlegger).

V.l.n.r. knielend:
Rob Visser (zelfstandig adviseur), Sandra Labree (projectbureau), Tineke Lupi (Raad van Advies), Ellen Ootes (beleidsmedewerker), Marijke van Zoelen (bestuurslid)

Niet op deze foto:
Peter Bakker (Vereniging Gemeenschappelijk Wonen), Linde Leenhouts (kennnisbankmedewerker), Darinka Czischke, Walter Hamers, Christoffel Klap, Flip Krabbendam (allen Raad van Advies)