Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam geeft huurders ruim baan om verenigd in een wooncoöperatie zélf hun huis te bouwen en beheren. Daarvoor geeft ze nieuwbouwkavels vrij en is er een leenfonds van 50 miljoen euro.

 

De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan Wooncoöperaties de ambitie opgenomen om in twee jaar 15 initiatieven te starten en in 2025 7.000 woningen in wooncoöperaties ontwikkeld of gerealiseerd te hebben. Daarmee zet de gemeente fors in op een in Nederland relatief nog onbekende vorm van collectief wonen in zelforganisatie.

Lees hier het artikel: Huurder kan beter zelf bouwen en beheren

 

Basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’!

Basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’!

Woon je in metropoolregio Amsterdam en wil je ontdekken of een wooncoöperatie ook iets voor jou is? Bijvoorbeeld omdat je:

  • Betaalbare woningen en gemeenschappelijke ruimtes wil realiseren in je eigen buurt;
  • Samen met je buren meer zeggenschap wil hebben over je sociale huurwoningen of de woningen wil overnemen van de corporatie?

Stichting !WOON organiseert dit jaar nog 5 keer een basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’! Interesse? Schrijf je snel in!

Let op: De eerstvolgende cursussen worden online aangeboden en het aantal deelnemers is beperkter dan gewoonlijk.

 

Meld je aan als pilotproject!

Meld je aan als pilotproject!

Platform31 zoekt tien initiatieven van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten. Zij kunnen rekenen op ondersteuning, onderlinge kennisuitwisseling én een procesbegeleider. Is jouw initiatief kansrijk? Vermoed je dat jouw initiatief eind 2021 (bijna) gerealiseerd kan zijn? Meld je dan nu aan!

Verslag van oprichtingsbijeenkomst nu in Cooplink Wiki

Verslag van oprichtingsbijeenkomst nu in Cooplink Wiki

Een verslag van de oprichtingsbijeenkomst van Cooplink op zaterdag 30 november staat nu in de Cooplink Wiki.

In januari komen de mensen die in het bestuur willen bijeen met team Cooplink om een planning te maken voor de notariele oprichting van Cooplink en het werkplan voor 2020.

We gaan van start!

We gaan van start!

De vereniging Cooplink wordt een feit. Afgelopen zaterdag hebben de deelnemers van Cooplink de statuten goedgekeurd en het besluit tot oprichting van de vereniging Cooplink genomen.

 

Daarmee gaat op korte termijn Cooplink van start als vereniging en kennisnetwerk van en door wooncoöperaties. Cooplink is dé plek waar wooncoöperaties mede-wooncoöperaties (in oprichting) kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Statuten

Zaterdag werden de statuten en het langetermijnplan voor Cooplink besproken. Met enkele kleine wijzigingen werden de statuten door alle aanwezigen gedragen. Een van de wijzigingen was dat niet alleen rechtspersonen, maar ook wooncoöperatie-initiatieven die nog geen rechtspersoon zijn, (aspirant-)lid kunnen worden.

Draagvlakmeting

Aan de orde kwam ook een enquête die Cooplink heeft laten uitvoeren door het Woonbond Kennis en Adviescentrum en Sandra Labree. De enquête diende om te achterhalen of er voldoende draagvlak is onder wooncoöperaties (in oprichting) voor een landelijke vereniging die onder andere hun belangen behartigt. En of zij geïnteresseerd zouden zijn om lid te worden. Beide vragen werden met een overtuigend ja beantwoord.

Onderwerpen die leven

Sandra Labree zette uiteen welke thema’s het meest aan de orde kwamen in de gesprekken die zij heeft gevoerd met de wooncoöperatie-initiatieven. Financieringsmogelijkheden en de regelgeving die daarmee samenhangt, is nog onverminderd een vraagstuk dat veel coöperaties bezighoudt.

Belangenbehartiging

Ook aan lokale en landelijke belangenbehartiging hebben wooncoöperaties in oprichting behoefte. Zij zoeken kennis om de juiste organisatie- en besluitvormingsmodellen te kiezen en willen weten hoe zij (bewoners)leden kunnen binden aan hun initiatief.

Verduurzaming

Tot slot is verduurzaming voor veel initiatieven een belangrijk onderwerp. Hoe pak je de verduurzaming van een pand aan, hoe financier je het? Het zou volgens Labree een prima onderwerp zijn voor een van de themabijeenkomsten die Cooplink gaat organiseren.

Bestuur

Tijdens de bijeenkomst in Puur in Utrecht meldden drie wooncoöperaties zich al aan als lid. Cooplink krijgt een bestuur dat bij voorkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. Er komt ook een raad van advies dat als een ‘orgaan van reflectie’ moet gaan dienen en waarin de ‘oprichtende ouders’ deel kunnen nemen.

Cooplink was een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en Stichting !Woon en later heeft de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen zich bij het initiatief aangesloten. De vereniging gaat nu zelfstandig en onafhankelijk van deze oprichters functioneren, al blijven deze de komende tijd nog nauw betrokken om een nieuw verenigingsbestuur op gang te helpen.

Verslag volgt in de Wiki

Op korte termijn volgt een verslag van de oprichtingsbijeenkomst in de Wiki van Cooplink.

 

 

Het is zo ver! Feestelijke oprichting Cooplink

Het is zo ver! Feestelijke oprichting Cooplink

Oprichtingsbijeenkomst Cooplink, kennisnetwerk wooncoöperaties

Alle wooncoöperaties of initiatieven zijn uitgenodigd voor de feestelijke oprichting van de vereniging Cooplink. Dat doen we op een bijeenkomst van Cooplink op 30 november 2019 in Puur in Utrecht.

Sinds begin dit jaar is het Team Cooplink bezig om samen met de ondersteuning vanuit !WOON, de WBVG, Woonbond en de VGW te komen tot een voorstel voor de oprichting van de vereniging Cooplink. Dat was tot nog toe niet erg zichtbaar, maar uiteraard gaan we deze zaterdag tekst en uitleg bij geven. Het zal ook feestelijk zijn, want dit is vooral een mooi moment.

Uiteindelijk willen wij op zaterdag 30 november de resultaten van onze inspanningen samen met jullie omzetten in het oprichtingsbesluit voor de vereniging Cooplink.

Om tot een oprichting te komen gaan we de statuten, het lange termijnplan en het werkplan voor 2020 presenteren. Het doel van deze vereniging is het vormen van een eigen organisatie. Hiermee kunnen initiatieven en bestaande wooncoöperaties kennis delen en zichzelf representeren. Dat kan natuurlijk alleen als daar voldoende steun voor is.

We starten met een lunch, zodat we eerst nog met elkaar bij kunnen praten. Die lunch staat open voor iedereen (speciale dieetwensen doorgeven via contactformulier).

Ons verzoek is wel dat ieder die wil komen zich aanmeldt via deze link:

www.cooplink.nl/contact/aanmelden-cooplink-oprichting-2019

Agenda:

Lunch (13.00 tot 14.00)

Presentatie van de stand van zaken (14.00 tot 15.00)

  • Wat is er allemaal gebeurd vooraf aan deze bijeenkomst?
  • Korte presentatie van het Toekomstplan en werkplan
  • Samenwerking met Platform 31 en de financiering door BZK
  • Wat zijn de resultaten van de draagvlak meting: welke wooncoöperaties staan achter de oprichting.
  • Korte presentatie van de concept statuten

Vragenronde (15.00 tot 15.30)

Pauze (15.30 tot 16.00)

Oprichtingsbesluit (16.00 tot 17.00)

  • Open ronde; Wie zijn geïnteresseerd in om de eerste (interim-)bestuursleden te worden
  • Bespreken contributie-voorstel (€ 100 / jaar per rechtspersonen)
  • Feestelijk oprichting door aanmelding eerste lidorganisaties.

Afsluitende Borrel (17.00 tot 18.00)

Wij hopen uiteraard op een mooie opkomst, maar schriftelijk aanmelding als (potentiele) lidorganisatie kan natuurlijk ook. Laat het ons weten via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Cooplink Fons, Marlies, Monique, Rob, Bernard, Clemens, Peter, Agnes, Rosa en Bastiaan

www.cooplink.nl

KOM OOK!

Datum, tijd & locatie:

Zaterdag 30 november 2019 13.00-17.00

Locatie:

Puur Utrecht, Oudegracht 201 (aan de werf) Utrecht.

Cooplink gaat door als vereniging

Cooplink gaat door als vereniging

In de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink op 16 februari zijn de ruim 25 aanwezige Cooplinkdeelnemers akkoord gegaan met het concept Toekomstplan voor Cooplink. Een team is nu aan de slag om van Cooplink een blijvende vereniging te maken.

Toekomstplan akkoord

Het concept Toekomstplan werd opgesteld door de initiatiefnemers van Cooplink in overleg met de toekomstwerkgroep die na de vorige netwerkbijeenkomst (op 16 juni 2018) van start is gegaan. Het Toekomstplan is het afgelopen jaar naar een aantal subsidieverstrekkers gestuurd in het kader van fondsenwerving. Het plan staat ook aan de basis van een werkplan voor 2019 dat momenteel verder wordt uitgewerkt.

Deelnemers willen bijdragen

Alle deelnemers aan de netwerkbijeenkomst in februari zeiden toe op een bepaalde manier een bijdrage te willen leveren aan de voortzetting van Cooplink. Om de samenwerking te vergemakkelijken, gaat Cooplink werken met software die online samenwerking ondersteunt.

Team Cooplink

Sinds maart jl. is een team vanuit de deelnemende wooncoöperaties en de WBVG, Woonbond, !Woon en VGW aan de slag met het uitwerken van de governance structuur van Cooplink als vereniging, het werkplan voor 2019, relatiebeheer en administratie, verdere fondsenwerving en het uitkiezen van een (online) projectmanagement tool.

Online samenwerking

Cooplink wil online software voor samenwerking (ook wel ‘online projectmanagement platforms’ of ‘collaborative software’  genoemd) gebruiken om samenwerking, kennisontsluiting en besluitvorming te vergemakkelijken. Daarmee wordt het voor de tientallen wooncoöperaties (in oprichting) die in het land actief zijn, werkbaar om mee te doen met Cooplink of een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld via een app die gezamenlijke besluitvorming binnen een gemeenschap faciliteert. Cooplink wil goed toegerust en eigentijds aan de slag. Momenteel is een werkgroep bezig om de beste tool uit te kiezen.

Meedoen?

Ben je met je wooncoöperatie-initiatief deelnemer aan Cooplink? En heb je zin om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van Cooplink? Stuur dan een mailtje naar Cooplink via het contactformulier.

Verslag 16 februari 2019

Het verslag van de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink staat nu online in de Cooplink Wiki.

 

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

 

Bezoek de GemeenschappelijkWonenDag op 18 mei 2019

Voor het elfde jaar achter elkaar openen vele woongemeenschappen in Nederland, België, Frankrijk en Italië op de derde zaterdag in mei hun deuren voor iedereen die meer over gemeenschappelijk wonen te weten wil komen. Of meer over de specifieke woongemeenschap die zij bezoeken.

Lees verder over de GemeenschappelijkWonenDag, op www.gemeenschappelijkwonendag.nl

 

Bestuursverklaring voor beheercoöperaties

Bestuursverklaring voor beheercoöperaties

Beheercoöperaties beheren en verhuren woonruimte die in bezit is bij woningcorporaties.

Bij de toewijzing van deze woonruimten moet de beheercoöperatie zich houden aan de wetgeving voor woningcorporaties. Deze betreft onder andere de inkomensgrens voor sociale huur (Art. 16 BTIV) en het passend toewijzen (Art. 54 BTIV). Dat betekent dat nieuwe bewoners inkomensverklaringen moeten overleggen en dat het bestuur van de beheercoöperatie een verklaring aan de woningcorporatie dient af te geven over de volledigheid van het aantal verhuringen.

Omdat niet alle accountants de model-bestuursverklaring van Aedes voor intermediaire verhuur hiervoor accepteerden, heeft de Autoriteit Woningcorporaties nu een modelverklaring gepubliceerd met een aanvulling, specifiek voor beheercoöperaties. Daarmee is de verantwoording over de verhuringen binnen een beheercoöperatie een sluitend systeem geworden en hoeft deze geen discussie meer op te leveren tussen beheercoöperatie / woningcorporatie / accountant.

Met deze modelverklaring is weer een nieuw stapje gezet in het vergroten van de kansen voor de wooncoöperatie.

Kom ook naar de vierde netwerkbijeenkomst Cooplink

Kom ook naar de vierde netwerkbijeenkomst Cooplink

Wooncoöperaties en initiatieven daartoe zijn uitgenodigd op zaterdagmiddag 16 februari in Utrecht voor de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink. Actuele ontwikkelingen omtrent de wooncoöperatie en de rol en toekomst van Cooplink staan centraal.  De bijeenkomst vindt plaats in buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht. Meld je aan en kom ook!

 

In het eerste deel van het programma deze middag zullen we een aantal belangrijke actualiteiten voor de wooncoöperatieve zaak met jullie delen en staat het toekomstplan van Cooplink centraal. In het tweede deel leggen we een structuur voor Cooplink voor en willen we geheel volgens de coöperatieve gedachte met elkaar aan de slag om de volgende stappen met elkaar in te vullen en kennis te delen.

 

Programma:

13:30 – 14:00 Inloop met lunch (soep en brood)

14.00 – 14:30 Actualiteiten van belang voor wooncoöperaties

Een update over de vele ontwikkelingen die van belang zijn voor wooncoöperaties (in oprichting). Zoals op het gebied van huurtoeslag voor bewoners van wooncoöperaties, financiering en fiscale kwesties m.b.t. wooncoöperaties en de plannen van het ministerie van BZK voor wooncoöperaties.

14:30 – 15:00 Presentatie Toekomstwerkplan Cooplink

In onze vorige netwerkbijeenkomst hebben we met elkaar uitgesproken veel meerwaarde te zien in Cooplink als zelfstandig platform voor het realiseren van (initiatieven voor) wooncoöperaties. De toekomstwerkgroep is het afgelopen half jaar hiermee aan de slag gegaan en we zullen het resultaat aan jullie presenteren en toelichten.

15:00 – 15.30 Koffiepauze

15:30 – 16:00 Schets van verenigingsstructuur

Om dit kennisplatform zelfstandig te kunnen laten functioneren is een structuur nodig. De toekomstwerkgroep heeft daarom een verenigingsstructuur geschetst en legt deze aan jullie voor. Hierbij zullen we jullie ook uitnodigen om mee te denken/doen over/aan de vervolgstappen (zoals vormen van een bestuur, statuten en verdere organisatorische aspecten).

16.00 – 16:30 Eerste schets van het Cooplink werkplan 2019

16:30 – 17:00 Open podium voor initiatieven

17.00 – 18.00 Sluiting en aansluitend een borreltje

 

In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink als deelnemer hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 15 februari 17:00 uur via een aanmeldformulier en meld a.j.b. met hoeveel personen jullie komen en of je/jullie mee-eten met de lunch (= gratis).

 

Klik hier voor het aanmeldformulier voor 16 februari.

Graag tot dan.

 

Foto: De Toekomst (Nijmegen). cea+ (CC BY 2.0)