Achterhoekse Wooncoöperatie

Achterhoek

De Achterhoekse Wooncoöperatie realiseert betaalbare en duurzame Uuthuuskes voor jongeren in de gemeente Aalten.

Jaar van ontstaan initiatief:
2019

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2020

Aantal eenheden:
Project 1 betreft 8 flexwoningen (Uuthuuskes 60m2) in vier kleine kernen in de gemeente Aalten voor jongeren die zelfstandig willen wonen in een betaalbare tijdelijke woning en sociale of maatschappelijke binding hebben met de kleine kern.

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Doorstroming bevorderen in kleine kernen, dorpen en kleine steden door tijdelijk wonen mogelijk te maken en ondersteunen van de woonambitie in het kader van leefbaarheid m.b.v. de coöperatie-gedachte. Duurzaamheid en circulair werken zijn belangrijke uitgangspunten bij elk project.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
geen

E-mail:
petervanheek@dkkgelderland.nl

Website:
http://www.dkkgelderland.nl/projecten/AWC