Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat

Rotterdam

1n 1992 wilde de woningbouwcoperatie de woningen slopen. Met steun van de gemeente Rotterdam, de eigenaar, kregen de zittende bewoners de kans om het beheer over te nemen. De bewonersvereniging regelt alles zelf beheer, onderhoud selectie. Uit eigen middelen vernieuwde we in 2018 de helft van de fundering. De gemeente wilde het zelfbeheer stopzetten. Inmiddels is er een idiele stichting gevonden die het eigendom van de gemeente overgnomen heeft. De vereniging heeft een vruchtgebruikovereenkomst voor 30 jaar.
Realisatie in:
1992

Aantal eenheden:
32

Type collectief:
samen huren

Kernwaarden:
behoud van betaalbare huurwoningen d.m.v. zelfbeheer en veel zelfwerkzaamheid.

Gedeelde voorzieningen:
fietsenstalling.

Website:
www.zelfbeheerhoekteilingerstraat.nl

Meer info in de Wiki pagina