Biotoop (in oprichting)

Lent

Aantal eenheden:
7

Koop/Huur:
weten we (nog) niet

Kernwaarden:
zorg voor elkaar, ecologisch, ingepast in de natuur, naoburschap met omgeving

Gemeenschappeijke voorzieningen:
keuken, wasruimte, atelier, werkplaats, tuinkas, moestuin,

E-mail:
ammerlaanlent@gmail.com