Boschgaard

Den Bosch

Boschgaard is het pioniersproject in duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid in Den Bosch. Het realiseert 19 sociale huurwoningen en een buurtcentrum, en werkt daarbij zoveel mogelijk met hergebruikte materialen.
Realisatie in:
2024

Aantal eenheden:
19

Type collectief:
samen huren

Kernwaarden:
Duurzaam bouwen (circulair bouwen, biologisch bouwen, passieve energie, waterhergebruik, biodiversiteit, urban agriculture), horizontale organisatie, deelauto

Gedeelde voorzieningen:
Twee woongroep huiskamer-keukens, fietsenschuur, gezamenlijke badkamer (naast eigen douche-WC's) twee grote ruimtes voor buurt-activiteiten, werkplaats voor de buurt (Buurtschuur), tuinbouw en andere activiteiten op Graafse Akker.

Website:
https://boschgaard.nl