Boschgaard

Den Bosch

Boschgaard is het pioniersproject in duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid in Den Bosch. Het realiseert 19 sociale huurwoningen en een buurtcentrum, en werkt daarbij zoveel mogelijk met hergebruikte materialen.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2023

Aantal eenheden:
19

Koop/Huur:
samen huren

Kernwaarden:
Duurzaam bouwen (circulair bouwen, biologisch bouwen, passieve energie, waterhergebruik, biodiversiteit, urban agriculture), horizontale organisatie

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Twee woongroep huiskamer-keukens, fietsenschuur, gezamenlijke badkamer (naast eigen douche-WC's) twee grote ruimtes voor buurt-activiteiten, werkplaats voor de buurt (Buurtschuur), tuinbouw en andere activiteiten op Graafse Akker.

E-mail:
info@boschgaard.nl

Website:
https://boschgaard.nl