Boschgaard

Den Bosch

Boschgaard is het pioniersproject in duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid in Den Bosch. Het realiseert 19 sociale huurwoningen en een buurtcentrum, en werkt daarbij zoveel mogelijk met hergebruikte materialen.

Aantal eenheden:
19

Koop/Huur:
Huur

Kernwaarden:
duurzaam bouwen (circulair bouwen, biobiologisch bouwen, passieve energie, waterhergebruik, biodiversiteit, urban agriculture), horizontale organisatie

E-mail:
info@boschgaard.nl

Website:
https://boschgaard.nl/