Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen

Zutphen

Ubuntuplein biedt 110 woningen voor 50-plussers (sociale huur, maar ook koop- en vrije sectorwoningen). Waar nodig helpen de bewoners elkaar. ‘Ik ben omdat wij zijn’ is hun motto. Vitaliteit, actief burgerschap, gemeenschapszin en omkijken naar elkaar zijn de bouwstenen voor een hechte gemeenschap, die een zingevend en rijk bestaan voor ogen heeft, waarbij echt iedereen gezien en gehoord wordt. Iedereen is welkom!
Realisatie in:
2022

Aantal eenheden:
110

Type collectief:
zelf huren, zelf kopen

Kernwaarden:
Solidariteit, fysieke duurzaamheid(0 op de meter woningen), sociale duurzaamheid(gemeenschapsvorming), levenslang ontwikkelen, nieuwe communicatie en besluitvorming, persoonlijke capaciteiten benutten, autonomie en regie van het eigen leven met oog voor het grotere geheel.

Gedeelde voorzieningen:
Wij realiseren een grote ontmoetingsruimte met een klein 'Grand café' met keuken , 2 zalen, 2 ateliers t.b.v. beroep aan huis, kunst enz. Daarnaast worden er logeerruimten gepland en zijn er een aantal relevante, verwante ondernemers gevestigd.

Website:
http://www.ubuntuplein.nl

Meer info in de Wiki pagina