De Groene Gemeenschap

Amsterdam

De Groene Gemeenschap is een vereniging van bewoners. De vereniging huurt sinds 2011 zes zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimte van Woningstichting Rochdale. We wonen in soldidariteit met elkaar en onze buurt en proberen zo duurzaam mogelijk te leven. We bestieren een kleine buurtwoonkamer en zijn actief in de buurtmoestuin en andere locale initiatieven.
Realisatie in:
2011

Aantal eenheden:
6

Type collectief:
samen huren

Kernwaarden:
solidariteit, duurzaamheid en buurtgericht

Gedeelde voorzieningen:
keuken, woonkamer, daktuin, dakterras, buurtwoonkamer

Website:
www.degroenegemeenschap.org

Meer info in de Wiki pagina