Duurzaam Wonen Overbetuwe

Zetten

Duurzaam Wonen Overbetuwe (i.o.): De Groene Morgen heet de toekomstige eco-wijk aan de rand van het dorp Zetten. Het groene licht is er voor de 24 ecologische woningen die in de eigen energiebehoefte voorzien en eigen afvalwater reinigen.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2010

Aantal eenheden:
24

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe de eerste duurzame, organische en energiezuinige op Cradle-to-Cradle principes gebaseerde woonwijk met betaalbare woningen realiseren. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen zoveel mogelijk worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat zoveel mogelijk in haar eigen duurzame energiebehoefte voorzien en het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment. De bewoners van de wijk vormen een hechte gemeenschap van met een milieuvriendelijke levensstijl die de wijk gezamenlijk beheren en met de wijk een inspiratiebron vormen voor anderen. De visie vertaalt zich in een aantal uitgangspunten. Op de website wordt de visie verder uit gelegd in de uitgangspunten.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Gezamenlijk energie opwekken, afvalwater reinigen in een helofytenfilter, gemeenschappelijke ruimte, werkplaats, atelier en fietsenstalling.

E-mail:
info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl

Website:
http://www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl