Duurzaam Wonen Overbetuwe

Zetten

Duurzaam Wonen Overbetuwe: De Groene Morgen heet de toekomstige woongemeenschap in ecowijk Veldzicht aan de rand van het dorp Zetten. Wij willen 13 koopwoningen bouwen van ecologische materialen, gezamenlijk energie opwekken en ons afvalwater zuiveren. Onze toekomstige bewoners gaan het liefst op de fiets of met het ov, en voor degenen die niet zonder kunnen, zijn er deelauto's. We hebben een gezamenlijke tuin met fruitbomen, speelplek en terrasje, en een gezamenlijke ruimte met voko, huiskamer en werkruimtes. Op het zelfde terrein komt een huurproject en een seniorenproject, waar we een goede samenwerking mee op hopen te bouwen.
Realisatie in:
hopelijk in 2024

Aantal eenheden:
13

Type collectief:
zelf kopen

Kernwaarden:
ecologisch, sociaal, betaalbaar, open, divers

Gedeelde voorzieningen:
Gezamenlijk energie opwekken, afvalwater reinigen in een helofytenfilter, gemeenschappelijke ruimte, werkplaats, atelier en fietsenstalling, gezamenlijke tuin, deelauto's

Website:
http://www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl