WonenMet – Erfdelen de Kempen

Gemeente Reusel de Mierden / Hilvarenbeek

Erfdelen de Kempen wil duurzaam en betaalbaar samen leven en wonen met respect voor de natuur, elkaar en de maatschappij.

Jaar van ontstaan initiatief:
2019

Aantal eenheden:
8-12

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Ons doel is het realiseren van een collectieve betaalbare woonvorm met een meerwaarde voor het buitengebied. Onze gemeenschap wil duurzaam samenleven met oog voor de natuur en de omgeving. De huishoudens zijn divers en op zichzelf maar ieder heeft ook de wens om tot op zeker hoogte voor elkaar te zorgen indien nodig. Op ons erf zal af en toe iets georganiseerd worden zowel voor de bewoners als voor de omgeving en de maatschappij.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Gemeenschappelijke (groeps) ruimte/erf/(moes)tuin, klus- en bergruimte, biodivers landschap

E-mail:
erfdelendekempen@gmail.com

Website:
http://www.erfdelendekempen.nl