Gouden Bal

Leeuwarden

De Gouden Bal (1992) is een woongroep van actieve 50-plussers in 21 appartementen in een voormalig ziekenhuis. Hoewel alle bewoners zelfstandig wonen, steunen ze elkaar waar nodig. Zo is er meer betrokkenheid, minder vereenzaming en meer veiligheid.

Realisatie in:
1992

Aantal eenheden:
21

Type collectief:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Wij zijn een actieve groep 50-plussers, die bewust en betrokken in de maatschappij staan. Het is een mooi concept: alle bewoners hebben een eigen appartement, er is bewust gekozen voor deze vorm van wonen waarbij je met behoud van privacy en zelfstandigheid kiest voor wonen in een groep. Het is daarbij belangrijk elkaars eigenheid en vrijheid te respecteren. Er zijn 21 appartementen, momenteel bestaat onze groep uit 24 bewoners variërend in de leeftijd van 56 tot 94 jaar. We kennen hier het zogeheten “maatjesproject”. Iedere bewoner heeft een maatje: een aanspreekpunt voor de andere bewoners. Ben je ziek, komt niet de hele woongroep aan de deur, maar je maatje houdt zo nodig de anderen op de hoogte. Ook bij afwezigheid is je maatje meestal degene die zo nodig zorgt voor planten, dieren en post. Dit is echter geen vervanging van mantelzorg. Hoewel de woongemeenschap beslist geen zorgcentrum is komt het zeker tegemoet aan de hedendaagse participatiemaatschappij. Door onderlinge contacten blijft men langer actief op sociaal gebied, is er steun voor elkaar, een grotere deelname aan de samenleving, veel minder kans op vereenzaming en het geeft een gevoel van veiligheid.

Gedeelde voorzieningen:
Grote gezamenlijke woonkamer, hobby/klushok, 2 terassen

Website:
http://www.woongemeenschapdegoudenbal.frl