Goudvoormekaar

Winschoten

Goudvoormekaar wil in Oost-Groningen een andere manier van wonen realiseren voor mensen in alle leeftijden. Welzijn, voeding en bewegen, en zorgen voor elkaar is belangrijk voor deze initiatiefgroep.

Jaar van ontstaan initiatief:
2018

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2024

Aantal eenheden:
plm 25

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
- betrokkenheid met elkaar, nabuurschap - de eigen regie behouden, autonomie - zorg voor lichamelijk en geestelijk welzijn, ruimte bieden voor spiritualiteit, bewustzijnsgroei en persoonlijke ontplooiing bijvoorbeeld creatieve ontwikkeling - ruimte en aandacht voor kwaliteit van zorg en vernieuwing - aandacht voor idealen en het nastreven daarvan - duurzaamheid: leven in harmonie met elkaar en met de aarde. Streven naar zelfvoorziening, het nastreven van een gezonde, natuurlijke, niet-vervuilende en duurzame leefstijl - verbinding met de maatschappij: ons bewust te zijn, onderdeel te zijn van een groter geheel, waarin ‘alles’ onlosmakelijk met elkaar verbonden is - vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu zijn belangrijke waarden.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Recreatieruimte/berging/logeerkamer; werkplaats

E-mail:
info@goudvoormekaar.nl

Website:
http://www.goudvoormekaar.nu