Groene Draad

Gemeente Heusden

Aantal eenheden:
12

Koop/Huur:
huren van je collectief, samen huren, zelf huren

Kernwaarden:
Betaalbare woonruimte, natuurwaarden verbeteren, bijdragen aan klimaatadaptatie, samenwerking en betrokkenheid

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Moestuin, fietsenstalling, werkplaats, gereedschap, logeerruimte, wasmachines, deelauto

E-mail:
marleendekanter@gmail.com