Groenling

Amsterdam

Groenlingen doen hun naam eer aan: ze laten zich herkennen door allerlei tinten groen in hun verenkleed. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie. Nu bewoont de groenling vooral cultuurlandschappen en broedt veel in de bebouwde omgeving. Groenlingen zijn niet erg territoriaal en houden hun nesten in een los kolonieverband waarbij ze wel hun nest verdedigen. De naam Groenling is voor ons een uitdrukking van de groene, diverse, duurzame en sociale woonwijze die wij voorstaan in de stad. We geloven allemaal in duurzaam samenleven en zorgdragen voor de leefomgeving met behoud van individualiteit.
Realisatie in:
2022

Type collectief:
huren van je collectief

Kernwaarden:
(bio)diversiteit en (sociale)duurzaamheid

Gedeelde voorzieningen:
Tuin met moestuin, dakterras, fietsenstalling, (elektrische) deelauto's, logeerkamers, wasserette, gezamenlijke (werk/workshop)ruimte met een keuken.