Groesbeekse knarren

Groesbeek

Groesbeekse Knarren (2020) is op zoek naar een locatie. De Knarren willen zelfstandig blijven wonen met een gemeenschappelijke woonkamer en tuin. Het doel is met zorg om en voor elkaar samen de laatste jaren in Groesbeek te beleven.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2020

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Zorg om en voor elkaar, samen de laatste jaren beleven

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Woonkamer en mogelijk een logeerkamer, Groesbeekse Knarren is nog een initiatief groep

E-mail:
groesbeekseknarren@gmail.com

Website:
http://krasseknarrengroesbeek.nl